Thứ Ba, ngày 26-03-2019   Đăng nhập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 1
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 1
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY HẬU GIANG
Chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 25-29/6/2018

[ Cập nhật vào ngày (21/06/2018) ] - [ Số lần xem: 760 ]

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 25 - 29/6/2018

-----

Thứ hai, ngày 25/6/2018

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị toàn quốc công tác phòng, chống tham nhũng. Điểm tại Hội trường Trung ương, số 01 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023, khóa IX. Mời đại diện: Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các sở: Nội vụ, Tài chính (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc định kỳ với các ban xây dựng đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Hậu Giang, Trường Chính trị, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy. Mời đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở: Nội vụ, Tài chính (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

Thứ ba, ngày 26/6/2018

- 14 giờ, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh. Mời đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (làm việc nội bộ, thay thư mời). Điểm tại phòng họp trực tuyến Công an tỉnh.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc định kỳ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn thể tỉnh. Mời đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; các sở: Nội vụ, Tài chính, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

Thứ tư, ngày 27/6/2018

- 7 giờ 30, họp Thường trực Tỉnh ủy. Mời các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 8 giờ, họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 14 giờ, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự Họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tuyên dương “Gia đình văn hóa - Người tốt việc tốt tiêu biểu” tổng kết Hội thi “Gia đình văn hóa giao thông” tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thứ năm, ngày 28/6/2018

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc định kỳ với các cơ quan khối nội chính tỉnh (Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an, Quân sự, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh). Mời đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các sở: Nội vụ, Tài chính; tập thể lãnh đạo các cơ quan khối nội chính và đồng chí phụ trách công tác nội chính, phòng chống tham nhũng của đơn vị, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 8 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020. Điểm tại Hội trường tầng 3, Hoa Sen 1, khách sạn Kim Liên, số 5-7 phố Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thứ sáu, ngày 29/6/2018

8 giờ, Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7, khóa XII (có thư mời riêng). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (cả ngày).
Tập tin đính kèm

Văn phòng Tỉnh ủyCác ý kiến của bạn đọc