Thứ Ba, ngày 26-03-2019   Đăng nhập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 5
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 5
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY HẬU GIANG
Chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 02 - 06/7/2018

[ Cập nhật vào ngày (28/06/2018) ] - [ Số lần xem: 632 ]

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 02 - 06/7/2018

-----

Thứ hai, ngày 02/7/2018

- 7 giờ, Thường trực Tỉnh ủy dự chào cờ. Điểm tại Trụ sở Tỉnh ủy.

- 8 giờ, Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến phiên họp Chính phủ 6 tháng đầu năm 2018. Điểm tại phòng họp số 3 Ủy ban nhân dân tỉnh (cả ngày).

- 14 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương. Điểm tại phòng họp trực tuyến Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Thứ ba, ngày 03/7/2018

7 giờ 30, Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (mở rộng) khóa XIII, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác quý III/2018. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh không là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (thay thơ mời), thành phần còn lại có thơ mời riêng. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

Thứ tư, ngày 04/7/2018

- 10 giờ, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. Mời đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Trung tâm kiểm định Hậu Giang (thay thơ mời, làm việc nội bộ). Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 14 giờ, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 14 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy họp chi bộ. Điểm tại phòng họp số 1 Tỉnh ủy.

Thứ năm, ngày 05/7/2018

7 giờ 30, Thường trực Tỉnh ủy dự Kỳ họp thứ Chín Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang (khóa IX), nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thứ sáu, ngày 06/7/2018

7 giờ 30, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục dự Kỳ họp thứ Chín Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tập tin đính kèm

Văn phòng Tỉnh ủyCác ý kiến của bạn đọc