Thứ Ba, ngày 26-03-2019   Đăng nhập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 7
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 7
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY HẬU GIANG
Chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 09 - 13/7/2018

[ Cập nhật vào ngày (06/07/2018) ] - [ Số lần xem: 717 ]

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 09 - 13/7/2018

-----

Thứ hai, ngày 09/7/2018

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh phiên 6 tháng đầu năm 2018. Điểm tại phòng họp Trung tâm Sở Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 14 giờ, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy.

- 8 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ.

- 14 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ.

Thứ ba, ngày 10/7/2018

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Vị Trung, huyện Vị Thủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự họp điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu Hành chính huyện Long Mỹ. Điểm tại phòng họp số 4 Ủy ban nhân dân tỉnh.

- 8 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hành chính thị xã Ngã Bảy.

- 14 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc cùng với Đoàn kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, việc thực hiện Chương trình hành động số 3 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII. Mời đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các sở, ban, ngành: Sở Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Thanh tra, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành (thay thơ mời). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

Thứ tư, ngày 11/7/2018

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy đi khảo sát Khu Hành chính Tỉnh ủy. Mời đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Trung tâm kiểm định Hậu Giang (thay thơ mời). Điểm tại Khu Hành chính Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự thông qua nội dung để chuẩn bị Hội nghị sơ kết triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố giữa nhiệm kỳ 2015-2020. Điểm tại phòng họp số 1 Thành ủy Vị Thanh.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác quý III/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thứ năm, ngày 12/7/2018

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy đi công tác Hà Nội.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2018. Điểm tại Hội trường Thành ủy Vị Thanh.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc Tổ giúp việc chuẩn bị nội dung Hội nghị sơ kết triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh giữa nhiệm kỳ 2015-2020. Mời các đồng chí thành viên Tổ giúp việc chuẩn bị nội dung Hội nghị sơ kết triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh giữa nhiệm kỳ 2015-2020 (thay thơ mời). Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

Thứ sáu, ngày 13/7/2018

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2018. Điểm tại Khách sạn JM.Marriott, số 8 Đỗ Đức Dục, Hà Nội.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 6 tháng đầu năm 2018. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Tập tin đính kèm

Văn phòng Tỉnh ủyCác ý kiến của bạn đọc