Thứ Ba, ngày 26-03-2019   Đăng nhập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 3
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 3
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY HẬU GIANG
Chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 14 - 20/7/2018

[ Cập nhật vào ngày (13/07/2018) ] - [ Số lần xem: 839 ]

 

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 14 - 20/7/2018

-----

Thứ bảy, ngày 14/7/2018

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị tại Hà Nội.

Thứ hai, ngày 16/7/2018

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Điểm tại Hội trường Trụ sở Trung ương Đảng, số 1 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn kiểm tra 722 của Ban Bí thư. Điểm tại phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Thứ ba, ngày 17/7/2018

- 7 giờ 30, Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị thảo luận, đóng góp các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các ban, sở, ngành và đoàn thể tỉnh không là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (thay thơ mời) thành phần còn lại có thơ mời riêng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình hỗ trợ về triển khai hệ thống quan sát phiên tòa. Mời đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông,Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh (thay thơ mời, làm việc nội bộ). Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

Thứ tư, ngày 18/7/2018

- 7 giờ 30, Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vị Thanh giữa nhiệm kỳ 2015-2020. Mời đại diện: Lãnh đạo các ban xây dựng đảng tỉnh, Thành viên Tổ giúp việc chuẩn bị nội dung Hội nghị sơ kết triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020, thường trực các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (thay thơ mời). Điểm tại Hội trường Thành ủy Vị Thanh.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thứ năm, ngày 19/7/2018

- 7 giờ 30, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với một số cơ quan khối nội chính về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Mời Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy (thay thơ mời, làm việc nội bộ). Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác quý III/2018. Điểm tại Hội trường Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

Thứ sáu, ngày 20/7/2018

- 7 giờ 45, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (2003-2018). Điểm tại Trung tâm Sở Chỉ huy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2018. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

-  13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị Xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài vào tỉnh Hậu Giang năm 2018. Điểm tại Nhà khách Quốc hội, 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Thành phố Hồ Chí MinhTập tin đính kèm

Văn phòng Tỉnh ủyCác ý kiến của bạn đọc