Thứ Ba, ngày 26-03-2019   Đăng nhập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 12
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 12
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY HẬU GIANG
Chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 30/7 - 03/8/2018 điều chỉnh lần 1

[ Cập nhật vào ngày (01/08/2018) ] - [ Số lần xem: 279 ]

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 30/7 - 03/8/2018

-----

Thứ hai, ngày 30/7/2018

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phụng Hiệp giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi công tác nước ngoài đến ngày 03/8/2018.

Thứ ba, ngày 31/7/2018

7 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh (mở rộng) kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Điểm tại phòng họp Trung tâm Sở Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thứ tư, ngày 01/8/2018

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh. Mời đại diện: Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (thay thơ mời, làm việc nội bộ). Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thứ năm, ngày 02/8/2018

7 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Mỹ giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ.

Thứ sáu, ngày 03/8/2018

7 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công an tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.
Tập tin đính kèm

Văn phòng Tỉnh ủyCác ý kiến của bạn đọc