Thứ Năm, ngày 20-06-2019   Đăng nhập
  
People Online Người dùng online:
Visitors Visitors: 8
Members Members: 0
Total Total: 8
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY HẬU GIANG
Chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 20-26/8/2018 điều chỉnh lần 1

[ Cập nhật vào ngày (21/08/2018) ] - [ Số lần xem: 344 ]

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 20 - 26/8/2018

-----

Thứ hai, ngày 20/8/2018

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy khám sức khỏe tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại cơ quan.

Thứ ba, ngày 21/8/2018

Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại cơ quan.

Thứ tư, ngày 22/8/2018

7 giờ 30, Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh (không là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh) (thay thơ mời), thành phần còn lại có thơ mời riêng. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh (cả ngày).

Thứ năm, ngày 23/8/2018

- 7 giờ 30, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 14 giờ, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự Họp mặt cán bộ hưu trí Công an tỉnh qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2018). Điểm tại Hội trường Công an tỉnh.

Thứ sáu, ngày 24/8/2018

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện: Phụng Hiệp, Châu Thành, Châu Thành A. Mời giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Trung tâm phát triển quỹ đất, Công ty Điện lực Hậu Giang (thay thơ mời), về vướng mắc trong công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng các công trình lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 Ủy ban nhân dân tỉnh.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới tại một số điểm trường trên địa bàn tỉnh.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy họp Hội đồng kiểm tra sát hạch xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên và chuyển từ viên chức sang công chức. Mời các đồng chí thành viên Hội đồng (thay thơ mời, làm việc nội bộ); sau đó làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

Thứ bảy, ngày 25/8/2018

- 9 giờ, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự họp mặt, kỷ niệm Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Vị Thủy.

- Mời đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trực Thường trực Tỉnh ủy.

Chủ nhật, ngày 26/8/2018

Mời đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trực Thường trực Tỉnh ủy.
Văn phòng Tỉnh ủyCác ý kiến của bạn đọc