Thứ Năm, ngày 20-06-2019   Đăng nhập
  
People Online Người dùng online:
Visitors Visitors: 10
Members Members: 0
Total Total: 10
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY HẬU GIANG
Chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 10-16/9/2018 điều chỉnh lần 1

[ Cập nhật vào ngày (07/09/2018) ] - [ Số lần xem: 730 ]

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 10 - 16/9/2018

-----

 

Thứ hai, ngày 10/9/2018

- 18 giờ, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy tiếp Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thay thơ mời). Điểm tại Nhà khách Hậu Giang.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi công tác nước ngoài đến hết ngày 13/9/2018.

Thứ ba, ngày 11/9/2018

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương. Mời đại diện Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đ/c trưởng các ban xây dựng đảng tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ (thay thơ mời). Điểm tại huyện Châu Thành A. Văn phòng Tỉnh ủy bố trí xe đi tập trung lúc 5 giờ 30, tại Nhà khách Hậu Giang.

- 14 giờ, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các ban, sở, ngành (không là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thay thơ mời). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

Thứ tư, ngày 12/9/2018

7 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự diễn tập thử khu vực phòng thủ huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp.

Thứ năm, ngày 13/9/2018

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục dự diễn tập thử khu vực phòng thủ huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp.

- 16 giờ, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy gặp gỡ đoàn Đại biểu Công đoàn Việt Nam tỉnh Hậu Giang dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

Thứ sáu, ngày 14/9/2018

14 giờ, Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Đoàn công tác 722. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thay thơ mời). Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

Thứ bảy, ngày 15/9/2018

- Mời Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trực Thường trực Tỉnh ủy.

- Đ/c Phan Thị Xuyến trực lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Chủ nhật, ngày 16/9/2018

- Mời Đ/c Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trực Thường trực Tỉnh ủy.

- Đ/c Phan Thị Xuyến trực lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
Văn phòng Tỉnh ủyCác ý kiến của bạn đọc