Thứ Năm, ngày 20-06-2019   Đăng nhập
  
People Online Người dùng online:
Visitors Visitors: 5
Members Members: 0
Total Total: 5
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY HẬU GIANG
Chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 24-30/9/2018 điều chỉnh lần 2

[ Cập nhật vào ngày (26/09/2018) ] - [ Số lần xem: 301 ]

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 24 - 30/9/2018

-----

Thứ hai, ngày 24/9/2018

- 7 giờ 30, họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thay thơ mời). Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh thường lệ tháng 9 năm 2018. Điểm tại phòng họp Đảng ủy Quân sự tỉnh.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi công tác Hà Nội.

Thứ ba, ngày 25/9/2018

- 7 giờ, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Long Mỹ năm 2018. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ.

- 8 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Điểm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Cổng số 1 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội.

Thứ tư, ngày 26/9/2018

7 giờ, Đ/c Bí thư và Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Long Mỹ năm 2018. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ huyện Long Mỹ.

Thứ năm, ngày 27/9/2018

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh. Mời các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký giúp việc (thay thơ mời). Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 9 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh ủy. Mời các đồng chí thành viên Hội đồng (thay thơ mời). Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự phiên giải trình về tình hình quản lý các dự án vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 1 Ủy ban nhân dân tỉnh.

- 16 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy họp đoàn công tác đi nước ngoài. Điểm tại phòng họp số 1 Ủy ban nhân dân tỉnh.

 Thứ sáu, ngày 28/9/2018

- 7 giờ 30, Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 (mở rộng) sơ kết công tác quý III/2018, triển khai chương trình công tác quý IV/2018. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh (không là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thay thơ mời; thành phần còn lại có thơ mời riêng). Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 13 giờ 30, Thường trực Tỉnh ủy dự tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X “về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (thay thơ mời, thành phần còn lại có thư mời riêng). Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Thứ bảy, ngày 29/9/2018

- 7 giờ, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự tham quan diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Cần Thơ năm 2018. Điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, khu vực 2, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

- Mời Đ/c Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trực Thường trực Tỉnh ủy.

- Đ/c Diệp Minh Tuấn trực lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Chủ nhật, ngày 30/9/2018

- Mời Đ/c Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trực Thường trực Tỉnh ủy.

- Đ/c Diệp Minh Tuấn trực lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
Văn phòng Tỉnh ủyCác ý kiến của bạn đọc