Thứ Hai, ngày 20-05-2019   Đăng nhập
People Online Người dùng online:
Visitors Visitors: 8
Members Members: 0
Total Total: 8
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY HẬU GIANG
Chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 22-28/10/2018 điều chỉnh lần 1

[ Cập nhật vào ngày (25/10/2018) ] - [ Số lần xem: 233 ]

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 22 - 28/10/2018

-----

Thứ hai, ngày 22/10/2018

- 6 giờ, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy hội ý cùng Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Điểm tại Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy họp Quốc hội đến 26/10/2018.

Thứ ba, ngày 23/10/2018

7 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Vị Thanh. Mời đại diện: Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh (thay thơ mời). Điểm tập trung tại Công viên Chiến Thắng, phường 5, thành phố Vị Thanh.

Thứ tư, ngày 24/10/2018

7 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự thông qua vị trí và thiết kế Nhà trưng bày Di tích căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ. Điểm tại phòng họp số 3 Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thứ năm, ngày 25/10/2018

8 giờ, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị tập huấn tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường tại tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Thứ sáu, ngày 26/10/2018

13 giờ 30, họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thay thơ mời). Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

Thứ bảy, ngày 27/10/2018

-  Mời Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trực Thường trực Tỉnh ủy.

- Đ/c Phan Thị Xuyến trực lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

 Chủ nhật, ngày 28/10/2018

- Mời Đ/c Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trực Thường trực Tỉnh ủy.

- Đ/c Phan Thị Xuyến trực lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
Văn phòng Tỉnh ủyCác ý kiến của bạn đọc