Thứ Năm, ngày 25-04-2019   Đăng nhập
People Online Người dùng online:
Visitors Visitors: 8
Members Members: 0
Total Total: 8
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY HẬU GIANG
Chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 29/10 - 04/11/2018 điều chỉnh lần 1

[ Cập nhật vào ngày (26/10/2018) ] - [ Số lần xem: 664 ]

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 29/10 - 04/11/2018

-----

Thứ hai, ngày 29/10/2018

- 6 giờ, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy hội ý cùng Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Điểm tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự họp về tất toán các dự án trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 Ủy ban nhân dân tỉnh.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị sơ kết công tác tháng 10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy họp Quốc hội đến 02/11/2018.

Thứ ba, ngày 30/10/2018

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự Hội thảo góp ý Đề án Di dời dân cấp bách do thiên tai và xây dựng đê bao sông Mái Dầm huyện Châu Thành. Điểm tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về thực hiện Quy chế vận động sử dụng, quản lý quỹ Vì người nghèo và quỹ An sinh phúc lợi xã hội (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chuẩn bị nội dung, làm việc nội bộ). Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

Thứ tư, ngày 31/10/2018

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy khảo sát một số điểm khu dân cư vượt lũ, đường nông thôn trên địa bàn huyện Châu Thành A. Mời đại diện: Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (thay thơ mời, giao Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung báo cáo khu dân cư vượt lũ, Sở Giao thông vận tải chuẩn bị nội dung báo cáo đường giao thông nông thôn xuống cấp). Sau khảo sát tập trung tại Ủy ban nhân dân xã Trường Long A, huyện Châu Thành A. Văn phòng Tỉnh ủy bố trí xe đi tập trung lúc 5 giờ. Điểm tại Văn phòng Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy khảo sát một số điểm khu dân cư vượt lũ, đường nông thôn trên địa bàn huyện Châu Thành. Mời đại diện: Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (thay thơ mời, giao Sở Xây dựng chuẩn bị nội dung báo cáo khu dân cư vượt lũ, Sở Giao thông vận tải chuẩn bị nội dung báo cáo đường giao thông nông thôn xuống cấp). Sau khảo sát tập trung tại Ủy ban nhân dân xã Đông Phước, huyện Châu Thành. Điểm tập trung tại Huyện ủy Châu Thành.

Thứ năm, ngày 01/11/2018

7 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy đi khảo sát ở cơ sở (có thơ mời riêng).

Thứ sáu, ngày 02/11/2018

7 giờ 30, Thường trực Tỉnh ủy họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (thay thơ mời). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

Thứ bảy, ngày 03/11/2018

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy đi công tác nước ngoài đến hết  ngày 11/11/2018.

-  Mời Đ/c Trưởng  Ban Dân vận Tỉnh ủy trực Thường trực Tỉnh ủy.

- Đ/c Võ Thị Mỹ Trang trực lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Chủ nhật, ngày 04/11/2018

- Mời Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực Thường trực Tỉnh ủy.

- Đ/c Võ Thị Mỹ Trang trực lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
Văn phòng Tỉnh ủyCác ý kiến của bạn đọc