Thứ Năm, ngày 25-04-2019   Đăng nhập
People Online Người dùng online:
Visitors Visitors: 8
Members Members: 0
Total Total: 8
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY HẬU GIANG
Chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 05/11 - 11/11/2018

[ Cập nhật vào ngày (02/11/2018) ] - [ Số lần xem: 437 ]

Chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 05/11 - 11/11/2018


CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 05 - 11/11/2018

-----

Thứ hai, ngày 05/11/2018

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy đi công tác nước ngoài đến hết ngày 11/11/2018.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy họp Quốc hội đến 09/11/2018.

- 7 giờ, Đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chào cờ. Điểm tại Trụ sở Tỉnh ủy.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hội ý cùng Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Điểm tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

- 8 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nghe báo cáo về Đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính trên địa bàn tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 Ủy ban nhân dân tỉnh.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch làm việc với Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác bảo vệ môi trường của Nhà máy Giấy Lee&Man. Điểm tại phòng họp số 4 Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thứ ba, ngày 06/11/2018

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch dự công bố Quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại Sở Tài chính.

- 8 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch họp tập thể Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Điểm tại phòng họp Ban Cán sự đảng và Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình hoạt động 10 tháng qua và phương hướng nhiệm vụ đến cuối năm 2018. Điểm tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thứ tư, ngày 07/11/2018

13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự Hội thảo tham vấn cơ chế liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long theo Giấy mời của UBND tỉnh An Giang. Điểm tại phòng họp số 1, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Số 16C đường Tôn Đức Thắng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Thứ năm, ngày 08/11/2018

- 8 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ký pháp lý bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp với các tỉnh giáp ranh với tỉnh Kiên Giang. Điểm tại phòng họp số 4 Ủy ban nhân dân tỉnh.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Hậu Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về Triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Điểm tại phòng họp số 1 Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thứ sáu, ngày 09/11/2018

7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự Hội thi Báo cáo viên và Tuyên truyền viên pháp luật giỏi năm 2018 nhân Kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Thứ bảy, ngày 10/11/2018

- 8 giờ, Đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Điểm tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11, Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

-  Mời Đ/c Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trực Thường trực Tỉnh ủy.

- Đ/c Diệp Minh Tuấn trực lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Chủ nhật, ngày 11/11/2018

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Điểm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Mời Đ/c Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trực Thường trực Tỉnh ủy.

- Đ/c Diệp Minh Tuấn trực lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

 

 

Nơi nhận:

- Các đ/c BCH Đảng bộ tỉnh,

- Các ban, sở, ngành, UBMTTQ và

 đoàn thể cấp tỉnh,

- Đài PTTH, Báo Hậu Giang,

- Các huyện, thị, thành ủy

và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,

- Lưu VPTU. KHA-80.

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Phan Thị Xuyến
Tập tin đính kèm

Văn phòng Tỉnh ủyCác ý kiến của bạn đọc