Thứ Hai, ngày 20-05-2019   Đăng nhập
People Online Người dùng online:
Visitors Visitors: 12
Members Members: 0
Total Total: 12
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY HẬU GIANG
Chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 19-25/11/2018 điều chỉnh lần 1

[ Cập nhật vào ngày (21/11/2018) ] - [ Số lần xem: 310 ]

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 19 - 25/11/2018

-----

Thứ hai, ngày 19/11/2018

- 6 giờ, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy hội ý cùng Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trưởng các ban xây dựng đảng tỉnh. Điểm tại Văn phòng Tỉnh ủy.

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy họp Quốc hội đến 22/11/2018.

Thứ ba, ngày 20/11/2018

9 giờ, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ Khánh thành công trình “các phòng học Khoa Nông nghiệp Trường Đại học Cần Thơ” cho sinh viên Hậu Giang do tỉnh Hậu Giang xây tặng và công bố 02 Chương trình đào tạo của trường đạt tiêu chuẩn Quốc tế AUN-QA. Điểm tại Khu Hòa An Trường Đại học Cần Thơ, Quốc lộ 61, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp.

Thứ tư, ngày 21/11/2018

- 7 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc định kỳ với các cơ quan khối nội chính (Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra, Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh). Mời đại diện: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các cơ quan khối nội chính tỉnh (thay thơ mời). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc định kỳ với tập thể Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. Điểm tại phòng họp Ban Cán sự đảng và Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thứ năm, ngày 22/11/2018

- 7 giờ 30, họp Thường trực Tỉnh ủy. Mời các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy (thay thơ mời). Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 8 giờ 30, họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thay thơ mời). Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân thị xã Long Mỹ (có thơ mời riêng). Điểm tại Trường Trung học phổ thông Tân Phú, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ.

 Thứ sáu, ngày 23/11/2018

8 giờ, Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, báo cáo viên cấp tỉnh, phó các ban xây dựng đảng tỉnh; Phó Bí thư: Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; thủ trưởng các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh (thay thơ mời), thành phần còn lại có thơ mời riêng. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy (cả ngày) riêng Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh dự tại điểm cầu phòng họp số 3 Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí bí thư các huyện, thị, thành ủy dự tại điểm cầu các huyện, thị, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phụng Hiệp dự tại điểm cầu huyện Phụng Hiệp; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh công tác tại các huyện, thị, thành dự tại điểm cầu các huyện, thị, thành.

Thứ bảy, ngày 24/11/2018

- 7 giờ 30, Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (thay thơ mời) thành phần còn lại có thơ mời riêng. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy.

-  Mời Đ/c Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trực Thường trực Tỉnh ủy.

- Đ/c Võ Thị Mỹ Trang trực lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Chủ nhật, ngày 25/11/2018

- Mời Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực Thường trực Tỉnh ủy.

- Đ/c Võ Thị Mỹ Trang trực lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
Văn phòng Tỉnh ủyCác ý kiến của bạn đọc