Thứ Hai, ngày 20-05-2019   Đăng nhập
People Online Người dùng online:
Visitors Visitors: 10
Members Members: 0
Total Total: 10
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY HẬU GIANG
Chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 26/11-02/12/2018 điều chỉnh lần 1

[ Cập nhật vào ngày (26/11/2018) ] - [ Số lần xem: 314 ]

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 26/11 - 02/12/2018

-----

Thứ hai, ngày 26/11/2018

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự triển lãm quốc gia tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Điểm tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- 8 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri huyện Long Mỹ. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ.

- 14 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri thị xã Long Mỹ. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ.

Thứ ba, ngày 27/11/2018

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc và Triển lãm quốc gia tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Điểm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- 8 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri huyện Phụng Hiệp. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Phụng Hiệp.

- 14 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành A. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A.

Thứ tư, ngày 28/11/2018

- 14 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ công nhận xã Trường Long A, huyện Châu Thành A đạt chuẩn nông thôn mới. Điểm tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Trường Long A, huyện Châu Thành A.

- 7 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc định kỳ với lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Mời đại diện Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước chi nhánh Hậu Giang (thay thơ mời). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

Thứ năm, ngày 29/11/2018

- 7 giờ 30, Thường trực Tỉnh ủy làm việc định kỳ với lãnh đạo các ban xây dựng đảng, Báo Hậu Giang, Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị. Mời đại diện Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước chi nhánh Hậu Giang (thay thơ mời). Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy dự Hội thảo Du lịch Hậu Giang - Thực trạng và giải pháp. Điểm tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Cụm thi đua Nam Sông Hậu năm 2018. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

Thứ sáu, ngày 30/11/2018

- 7 giờ 30, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh. Mời giám đốc các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế (thay thơ mời). Điểm tại phòng Khánh tiết Hội đồng nhân dân tỉnh.

- 13 giờ 30, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy họp Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tháng 11/2018. Điểm tại phòng họp Đảng ủy Quân sự tỉnh.

- 13 giờ 30, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 (mở rộng) tổng kết công tác Hội năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2019 của Hội Cựu chiến binh tỉnh. Điểm tại Hội trường Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Thứ bảy, ngày 01/12/2018

-  Mời Đ/c Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trực Thường trực Tỉnh ủy.

- Đ/c Diệp Minh Tuấn trực lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Chủ nhật, ngày 02/12/2018

- Mời Đ/c Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trực Thường trực Tỉnh ủy.

- Đ/c Diệp Minh Tuấn trực lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
Văn phòng Tỉnh ủyCác ý kiến của bạn đọc