Thứ Hai, ngày 20-05-2019   Đăng nhập
People Online Người dùng online:
Visitors Visitors: 5
Members Members: 0
Total Total: 5
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY HẬU GIANG
Chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 03 - 09/12/2018 điều chỉnh lần 1

[ Cập nhật vào ngày (30/11/2018) ] - [ Số lần xem: 366 ]

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Tỉnh ủy từ ngày 03 - 09/12/2018

-----

Thứ hai, ngày 03/12/2018

- 7 giờ, Thường trực Tỉnh ủy dự chào cờ tại Trụ sở Tỉnh ủy, sau đó hội ý cùng Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trưởng, phó các ban xây dựng đảng tỉnh. Điểm tại Trụ sở Tỉnh ủy.

- 9 giờ, Đ/c Bí thư Tỉnh ủy họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30, họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Đoàn công tác 883. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thay thơ mời). Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

Thứ ba, ngày 04/12/2018

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy họp Chi bộ. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.  

Thứ tư, ngày 05/12/2018

7 giờ 30, Thường trực Tỉnh ủy dự Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Thứ năm, ngày 06/12/2018

7 giờ 30, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục dự Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Thứ sáu, ngày 07/12/2018

7 giờ 30, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục dự Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Thứ bảy, ngày 08/12/2018

-  Mời Đ/c Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trực Thường trực Tỉnh ủy.

- Đ/c Võ Thị Mỹ Trang trực lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Chủ nhật, ngày 09/12/2018

- Mời Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trực Thường trực Tỉnh ủy.

- Đ/c Võ Thị Mỹ Trang trực lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.Văn phòng Tỉnh ủyCác ý kiến của bạn đọc