Thứ Tư, ngày 05-10-2022   Đăng nhập
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC THÀNH PHỐ VỊ THANH
Chương trình làm việc của Thường trực Thành uỷ Vị Thanh từ ngày 07 - 11/9/2020_điều chỉnh, bổ sung lần 1

[ Cập nhật vào ngày (08/09/2020) ] - [ Số lần xem: 573 ]

CHƯƠNG TRÌNH

làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 07 - 11/9/2020

-----

Thứ hai, ngày 07/9/2020:

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Thành uỷ tiếp công dân. Điểm tại Trụ sở Thành uỷ.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm việc tại cơ quan.  

- 14 giờ, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ uỷ họp Tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thành phố Vị Thanh năm 2020. Mời: Thành viên Tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo Quyết định số 20-QĐ/TU ngày 13/8/2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ; tập thể lãnh đạo Ban Quản lý dự án – Đầu tư xây dựng thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (giao phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án – Đầu tư xây dựng thành phố chuẩn bị nội dung báo cáo).Bổ sung.

Thứ ba, ngày 08/9/2020:

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh, sơ kết công tác tháng 8 triển khai nhiệm vụ tháng 9/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 13 giờ 30, Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang (mở rộng). Điểm tại Hội trường Tỉnh uỷ Hậu Giang.

Thứ tư, ngày 09/9/2020:

- 7 giờ 30, Họp Thường trực Thành uỷ. Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ.Bổ sung.

- 8 giờ, Thường trực Thành uỷ họp Ban Thường vụ Thành uỷ, thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý III năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2025) trên địa bàn thành phố. Mời: Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, lãnh đạo Văn phòng Thành uỷ; Trưởng phòng, ban, ngành: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và xã hội, Văn hoá và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thanh tra, Văn phòng HĐND và UBND, Kinh tế, Quản lý đô thị, Dân tộc, Chi cục Thống kê, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ. Điều chỉnh.

- 7 giờ 30, Uỷ quyền đồng chí Lê Hồng Khuê, Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố dự Hội nghị trực tuyến với Ban Tuyên giáo Trung ương, triển khai các Kết luận, chỉ thị của Ban Bí thư. Mời: Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thành phố (trừ các đồng chí dự họp Ban Thường vụ Thành uỷ); nhóm Báo cáo viên Thường trực thành phố; đại diện Thường trực Đảng uỷ, cán bộ phụ trách Tuyên – Dân dận các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố (giao Ban Tuyên giáo Thành uỷ chuẩn bị nội dung). Bổ sung.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Thành uỷ làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự Kỳ họp (chuyên đề) HĐND phường IV. Điểm tại Hội trường UBND phường IV. Điều chỉnh.

Thứ năm, ngày 10/9/2020:

- 7 giờ 30, Thường trực Thành uỷ tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Tỉnh uỷ Hậu Giang, về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý III năm 2020 của Đảng bộ thành phố. Mời: Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố (không phải là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố); Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các phường, xã (thay thư mời). Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố. 

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Thành uỷ dự làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Thủy, về tình hình nhiệm vụ công tác quý III/2020. Điểm tại Hội trường Huyện ủy Vị Thủy. 

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ giảng chuyên đề: Phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam của lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 4 năm 2020. Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thành phố.

Thứ sáu, ngày 11/9/2020:

- 7 giờ 30, Thường trực Thành uỷ dự đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp uỷ đảng, chính quyền với hộ nghèo trên địa bàn thành phố Vị Thanh năm 2020. Mời: Đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành uỷ, đoàn thể chính trị - xã hội, các phòng trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố; Thành viên Tổ giúp việc và Bộ phận thư ký theo Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 25/6/2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ; Thường trực Đảng ủy; HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, công chức văn hóa - xã hội (phụ trách thương binh xã hội), hộ nghèo, cận nghèo phường VII, xã Hoả Lựu, xã Hoả Tiến, xã Tân Tiến (mỗi đơn vị 10 người. Riêng đơn vị xã Hỏa Lựu mời 100 hộ nghèo, cận nghèo). Điểm tại Hội trường UBND xã Hoả Lựu (Nhờ Đảng uỷ các phường, xã mời giúp thành phần và hộ nghèo, cận nghèo của đơn vị mình).

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự họp thông qua phương án cải tạo cây xanh, hoa kiểng và phương án trang trí đèn phục vụ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.
Tập tin đính kèm

Văn phòng Thành uỷ Vị Thanh
 

  • Tin tiếp theo
    • Không tồn tại tin tiếp theo

     Trang:   1