Thứ Tư, ngày 05-10-2022   Đăng nhập
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC THÀNH PHỐ VỊ THANH
Chương trình làm việc của Thường trực Thành uỷ Vị Thanh từ ngày 12-18/9/2020

[ Cập nhật vào ngày (11/09/2020) ] - [ Số lần xem: 536 ]

CHƯƠNG TRÌNH

làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 12 - 18/9/2020

-----

 

Thứ bảy, ngày 12/9/2020:

- 8 giờ, đồng chí Bí thư Thành uỷ dự họp trực tuyến về phòng chống dịch bệnh Covid - 19. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

Chủ nhật, ngày 13/9/2020:

- 8 giờ, đồng chí Bí thư Thành uỷ dự công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh uỷ Hậu Giang.

- 8 giờ 30, đồng chí Bí thư Thành uỷ dự làm việc với Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh uỷ Hậu Giang.

Thứ hai, ngày 14/9/2020:

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm việc tại cơ quan.  

- 13 giờ 30, Thường trực Thành uỷ họp chuẩn bị nội dung thực hiện ý kiến Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tại cuộc họp kiểm tra, về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý III năm 2020 của Đảng bộ thành phố. Mời: Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo Văn phòng Thành uỷ, Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Thủ trưởng các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường, Văn hoá – Thông tin, Kinh tế, Quản lý đô thị, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ.   

Thứ ba, ngày 15/9/2020:

- Đồng chí Bí thư Thành uỷ làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020. Sau đó, giảng chuyên đề: Lý luận về Chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố.   

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự làm việc với 02 hộ dân bị ảnh hưởng đê bao Long Mỹ - Vị Thanh. Mời: Đồng chí Trần Hoa Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố; lãnh đạo Văn phòng Thành uỷ, Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Trưởng phòng Y tế, Tài nguyên – Môi trường, Kinh tế, Quản lý đô thị, Dân tộc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố, Chi nhánh thành phố Vị Thanh thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang; Thường trực Đảng uỷ, UBND xã Hoả Tiến (thay thư mời). Điểm tại Hội trường UBND xã Hoả Tiến (giao UBND xã Hoả Tiến chuẩn bị nội dung báo cáo và thư mời 02 hộ dân bị ảnh hưởng đê bao Long Mỹ - Vị Thanh).

Thứ tư, ngày 16/9/2020:

- 8 giờ, đồng chí Bí thư Thành uỷ thăm và chúc Lễ Sen-Đôn-ta của đồng bào dân tộc khmer năm 2020. Điểm tại Chùa Phôthirăngsây, khu vực 1, phường IV.

- 8 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ thăm và chúc Lễ Sen-Đôn-ta của đồng bào dân tộc khmer năm 2020. Điểm tại Chùa MaHaMăngKol, khu vực 4, phường III.  

 - 13 giờ 30, Thường trực Thành uỷ làm việc với Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố, nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự từ đầu năm đến nay. Mời: Lãnh đạo Văn phòng Thành uỷ, Văn phòng HĐND và UBND, phòng Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường thành phố; Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (giao Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố chuẩn bị nội dung báo cáo).  

Thứ năm, ngày 17/9/2020:

- 8 giờ, đồng chí Bí thư Thành uỷ đi thăm Chùa Phổ Minh. Mời: Thường trực UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Văn phòng Thành uỷ, Văn phòng HĐND và UBND, phòng Nội vụ thành phố và Thường trực Đảng uỷ, UBND phường IV (thay thư mời). Điểm tại Chùa Phổ Minh, khu vực 1, phường IV.  

- 8 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ họp giải quyết đơn khiếu nại và tố cáo của đồng chí Trần Hoàng Khải, đảng viên khu vực 4, phường V. Mời: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Thành uỷ; Thường trực Đảng uỷ phường V và đồng chí Trần Hoàng Khải, đảng viên khu vực 4, phường V (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (giao Ban Tổ chức Thành uỷ chuẩn bị nội dung).  

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang và Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Điểm tại Hội trường Huyện uỷ Vị Thuỷ.

Thứ sáu, ngày 18/9/2020:

- 7 giờ 30, Họp thường trực Thành uỷ. Mời: Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ.

- 8 giờ, Thường trực Thành uỷ họp Ban Thường vụ Thành uỷ. Mời: Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự họp thông qua dự thảo đề cương Đề án Khu kinh tế ban đêm Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.
Tập tin đính kèm

Văn phòng Thành uỷ Vị Thanh
 

  • Tin tiếp theo