Thứ Tư, ngày 05-10-2022   Đăng nhập
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC THÀNH PHỐ VỊ THANH
Chương trình làm việc của Thường trực Thành uỷ Vị Thanh từ ngày 21 - 26/9/2020

[ Cập nhật vào ngày (23/09/2020) ] - [ Số lần xem: 503 ]

CHƯƠNG TRÌNH

làm việc của Thường trực Thành ủy từ ngày 21 - 26/9/2020

-----

 

 

Thứ hai, ngày 21/9/2020:

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Thành uỷ dự họp thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức trưng bày sản phẩm tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang lần thứ V - năm 2020. Mời: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng dự. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố.

- 7 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự họp Ban Chấp hành Thành đoàn Vị Thanh khoá XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022, về công tác cán bộ. Mời: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Thành uỷ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ.    

- 13 giờ 30, Họp Thường trực Thành uỷ. Mời: Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ.

- 14 giờ, Thường trực Thành uỷ họp Ban Thường vụ Thành uỷ. Mời: Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ.

Thứ ba, ngày 22/9/2020:

- 8 giờ, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự Lễ khởi công Dự án tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No. Điểm tại khu vực 2, phường I.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ họp Tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thành phố Vị Thanh năm 2020. Mời: Thành viên Tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo Quyết định số 20-QĐ/TU ngày 13/8/2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ; tập thể lãnh đạo Ban Quản lý dự án – Đầu tư xây dựng thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ (giao phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án – Đầu tư xây dựng thành phố chuẩn bị nội dung báo cáo).

- 18 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự dùng cơm tiếp Đoàn huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận tham quan, học tập kinh nghiệm về công tác khuyến nông, nông nghiệp công nghệ cao. Điểm tại Khách sạn Hậu Giang. Bổ sung.

Thứ tư, ngày 23/9/2020:

- 7 giờ, đồng chí Bí thư Thành uỷ dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban tuyên truyền và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy Hậu Giang. Điều chỉnh.

- 8 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự tiếp Đoàn huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận tham quan, học tập kinh nghiệm về công tác khuyến nông, nông nghiệp công nghệ cao. Điểm tại phòng họp số 3 UBND thành phố. Bổ sung.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm việc tại cơ quan.

Thứ năm, ngày 24/9/2020:

- 8 giờ, đồng chí Bí thư Thành uỷ dự công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy Hậu Giang. Bổ sung.

- 8 giờ 30, đồng chí Bí thư Thành uỷ dự làm việc với Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy Hậu Giang.Bổ sung.

- 8 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm việc với Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ, nghe báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh đơn tố cáo đối với đảng viên (ấp 4, xã Vị Tân). Mời: Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ; tập thể lãnh đạo, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ. Bổ sung.

- 13 giờ 30, đồng chí Bí thư Thành uỷ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ họp điều chỉnh hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu đảm bảo cho năm đầu chiến tranh (kế hoạch B). Mời: Thủ trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành uỷ, phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể thành phố theo Công văn số 27-CV/TU ngày 07/9/2020 của Thành uỷ Vị Thanh (thay thư mời). Điểm tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự thành phố (giao Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chuẩn bị nội dung).

Thứ sáu, ngày 25/9/2020:

- 7 giờ, đồng chí Bí thư Thành uỷ dự Khai mạc triễn lãm Hậu Giang xưa và nay qua tài liệu lưu trữ. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang. Bổ sung.

- 8 giờ, đồng chí Bí thư Thành uỷ dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015 – 2020, sơ kết công tác quý III/2020, triển khai chương trình công tác quý IV/2020 và sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy Hậu Giang. Mời: Đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ, đại diện Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ phường IV (thay thư mời). Điểm tại Hội trường Tỉnh uỷ Hậu Giang. Điều chỉnh.

- 8 giờ, đồng chí Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015 – 2020, sơ kết công tác quý III/2020, triển khai chương trình công tác quý IV/2020 và sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy Hậu Giang. Mời: Đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chánh Văn phòng Thành uỷ, Thủ trưởng các phòng, ban, đoàn thể thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ. Điều chỉnh.

- 13 giờ 30, Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015 – 2020, sơ kết công tác quý III/2020, triển khai chương trình công tác quý IV/2020 và sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy Hậu Giang. Mời: Đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chánh Văn phòng Thành uỷ, Thủ trưởng các phòng, ban, đoàn thể thành phố, Giám đốc Trung tâm Y tế, Chi cục Trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành phố (thay thư mời). Điểm tại phòng họp số 1 Thành uỷ. Điều chỉnh.

Thứ bảy, ngày 26/9/2020:

- 7 giờ 30, đồng chí Bí thư Thành uỷ dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang.

- 19 giờ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự xem diễn báo cáo chương trình tham gia Hội thi các hoạt động tuyên truyền cổ động tỉnh Hậu Giang lần thứ XVII năm 2020. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố. Bổ sung.

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TUẦN TỚI

- Ngày 28 - 30/9/2020, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vị Thanh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020 – 2025, sơ kết công tác quý III/2020, triển khai chương trình công tác quý IV/2020.

- Ngày 20 - 30/10/2020, Kiểm tra tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, an ninh – Quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 ở các phường, xã.
Tập tin đính kèm

Văn phòng Thành uỷ Vị Thanh
 

  • Tin tiếp theo