Thứ Bảy, ngày 08-10-2022   Đăng nhập
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY CHÂU THÀNH
Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 7/3 đến 11/3/2016

[ Cập nhật vào ngày (04/03/2016) ] - [ Số lần xem: 757 ]

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 7/3 đến 11/3/2016


Thứ hai, ngày 7/3/2016:

- 7  giờ, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự chào cờ (Ban Tổ chức Huyện ủy điều khiển chào cờ).

- 8 giờ, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Huyện uỷ làm việc với Đ/c Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp đơn vị huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2016-2021 để nghe báo cáo một số nội dung chuẩn bị công tác hiệp thương lần 2. Mời: Đ/c Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Đ/c Võ Thanh Hào, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện cùng dự (Thay công văn mời), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy họp với Thường trực UBND huyện nghe báo cáo một số công trình, dự án đã có kết luận của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Mời: Đ/c Trưởng phòng KT và HT, NN&PTNT, TC-KH, Giám đốc Ban QLDA-ĐTXD huyện cùng dự (Giao UBND huyện chuẩn bị nội dung báo cáo) (Thay công văn mời), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 8/3/2016:

- 7 giờ, Đ/c Bí thư Huyện uỷ dự Mít tinh kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1976 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hội thi tìm hiểu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, điểm tại khu di tích Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Thị trấn Mái Dầm.

- 7 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự họp mặt, giao lưu kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1976 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng, điểm tại Hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo.

- 15 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp mặt 8/3 với cán bộ, công chức, viên chức nữ của các ban, đoàn thể, hội trong khuôn viên Huyện ủy (Có công văn mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

Thứ tư, ngày 9/3/2016:

- 7 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện uỷ dự họp giải quyết khiếu nại (Giao cho Đ/c Trưởng Ban Tổ chức chuẩn bị nội dung và mời thành phần tham dự), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- 7 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ họp chuẩn bị gặp gỡ, đối thoại với một số doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn (Giao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- 14 giờ, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và tình hình thực hiện nhiệm vụ 2 tháng đầu năm 2016 tại xã Phú Tân. Mời đại diện: Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, Đ/c UVBTVHU, Huyện ủy viên chỉ đạo xã, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ, Công an huyện và Văn phòng HĐND&UBND huyện và các Đ/c thành viên BCĐ bầu cử được phân công chỉ đạo xã (theo Thông báo số 01-TB/BCĐ của Ban Chỉ đạo) cùng đi (Thay công văn mời), điểm tại UBND xã Phú Tân.

Thứ năm, ngày 10/3/2016:

- 7 giờ 30 phút, Thường trực Huyện uỷ làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Phú, nghe báo cáo tình hình công tác xây dựng xã nông thôn mới, thực hiện nhiệm vụ 2 tháng đầu năm 2016 và công tác chuẩn bị bầu cử. Mời: Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, đ/c UVBTV Huyện uỷ, Huyện uỷ viên chỉ đạo xã; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Huyện uỷ, Phòng NN&PTNT, TC-KH, GD&ĐT, VH-TT, TN-MT, KT và HT và Ban QLDA-ĐTXD, Phòng Nội vụ, Công an huyện và Văn phòng HĐND&UBND huyện và các Đ/c thành viên BCĐ bầu cử được phân công chỉ đạo xã (theo Thông báo số 01-TB/BCĐ của Ban Chỉ đạo) cùng đi (Thay công văn mời), điểm tại xã Đông Phú.

- 14 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy kiểm tra một số điểm sạt lỡ, giao thông nông thôn tại thị trấn Ngã Sáu và Đông Phước. Mời đại diện lãnh đạo: Thường trực UBND huyện, phòng NN&PTNT, KT và HT, Đ/c Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu và xã Đông Phước cùng đi (Thay công văn mời), điểm tập trung tại UBND thị trấn Ngã Sáu (tất cả).

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 11/3/2016:

- 8  giờ 30 phút, họp Thường trực Huyện ủy. 9 giờ 30 phút, họp Ban Thường vụ Huyện ủy (Giao cho Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung) (Thay công văn mời), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 13 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy họp Ban chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng nghe báo cáo sơ kết công tác 2 tháng đầu năm 2016 và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm. Mời: các đồng chí có tên theo Quyết định số 253-QĐ/HU ngày 16/11/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành (Thay công văn mời), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.
Tập tin đính kèm

Huyện ủy Châu Thành
 

  • Tin tiếp theo