Thứ Năm, ngày 11-08-2022   Đăng nhập
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY CHÂU THÀNH
Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 28/3 đến 1/4/2016

[ Cập nhật vào ngày (25/03/2016) ] - [ Số lần xem: 643 ]

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 28/3 đến 1/4/2016

Thứ hai, ngày 28/3/2016:

- 7  giờ, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự chào cờ (Ban Tổ chức Huyện ủy điều khiển)

- 8 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy khảo sát thực tế một số công trình, dự án trên địa bàn thị trấn Mái Dầm. Mời: Đ/c Nguyễn Văn Phiên, UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng phòng KT và HT, Đ/c Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm cùng đi (Thay công văn mời), điểm tại thị trấn Mái Dầm. 14 giờ, làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Tân, nghe báo cáo tình hình công tác quý I/2016 và nhiệm vụ quý II/2016, công tác bầu cử, tình hình xâm nhập mặn. Mời: Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, các Đ/c Ủy viên BTVHU, Huyện ủy viên chỉ đạo xã, đại diện lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, phòng TC-KH, NN&PTNT, KT và HT, BQLDA và ĐTXD, TN-MT, Công an, Quân sự huyện cùng đi (Thay công văn mời), điểm tại xã Phú Tân.

- 7 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan. 14 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử, đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ, đại hội Hội Người cao tuổi xã Đông Phước, mời đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Dân vận Huyện uỷ, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Người cao tuổi huyện cùng đi (thay công văn mời), điểm tại xã Đông Phước.

Thứ ba, ngày 29/3/2016:

- 7 giờ 30 phút, Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I/2016, điểm tại Hội trường II-UBND huyện.

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy nghe báo cáo tình hình chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 7, nhiệm kỳ 2015-2020, sơ kết công tác quý I, triển khai chương trình công tác quý II/2016 (Thay công văn mời), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

Thứ tư, ngày 30/3/2016:

- 7 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút, Thường trực Huyện uỷ dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 7, nhiệm kỳ 2015-2020, sơ kết công tác quý I, triển khai chương trình công tác quý II/2016 (Có công văn mời riêng), điểm tại Hội trường Huyện ủy uỷ.

Thứ năm, ngày 31/3/2016:

- 7 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Bộ phận giúp việc, chuyên trách tham mưu thực hiện Chỉ thị 03 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để nghe báo cáo việc đăng ký học tập và làm theo Bác của các Chi, Đảng bộ trực thuộc. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị nội dung. Mời: Thường trực UBND huyện, đại diện lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy cùng dự (Thay công văn mời), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- 13 giờ 30 phút, Thường trực Huyện ủy họp nghe UBMTTQVN huyện báo cáo việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Mời: Đ/c Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, phòng Nội vụ huyện cùng dự (Thay công văn mời), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

Thứ sáu, ngày 1/4/2016:

- 7 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy dự sơ kết công tác quý I và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác quý II/2016, điểm tại xã Phú An. 13 giờ 30 phút, làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.
Tập tin đính kèm

Huyện ủy Châu Thành
 

  • Tin tiếp theo