Thứ Năm, ngày 11-08-2022   Đăng nhập
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY CHÂU THÀNH
Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 23/5 đến 27/5/2016

[ Cập nhật vào ngày (20/05/2016) ] - [ Số lần xem: 1942 ]

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 23/5 đến 27/5/2016

Thứ hai, ngày 23/5/2016:

- 7 giờ, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự chào cờ đầu tuần (BDV Huyện ủy điều khiển và chuẩn bị nội dung).

- 7 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ, Thường trực Huyện ủy làm việc với Thường trực Ủy ban bầu cử huyện (Thay công văn mời), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 24/5/2016:

- 7 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút, Thường trực Huyện ủy họp nghe Hội liên hiệp phụ nữ huyện báo cáo tình hình đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Mời: đại diện Thường trực UBND huyện, Đ/c Trưởng Ban Tổ chức, Dân vận Huyện ủy cùng dự (Thay công văn mời), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

Thứ tư, ngày 25/5/2016:

- 7 giờ 30 phút, Thường trực Huyện ủy họp Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện (giao phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và thành phần mời dự họp). Điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Hội nông dân nghe báo cáo chuẩn bị sơ kết Đề án 61 (Thay công văn mời), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

Thứ năm, ngày 26/5/2016:

- 7 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đông Phú nghe báo cáo tình hình xây dựng xã nông thôn mới. Mời: đại diện Thường trực UBND huyện, Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo, Dân vận Huyện ủy, Trưởng phòng NN&PTNT, Văn hóa và Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDA và ĐTXD huyện cùng dự (Thay công văn mời), điểm tại Đảng ủy xã Đông Phú.

- 7 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút, Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Thạnh nghe báo cáo tình hình trước, trong, sau bầu cử và một số nhiệm vụ liên quan. Mời: đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, Đ/c Trưởng Ban Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận Huyện ủy, Đ/c Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, các Đ/c UVBTVHU, Huyện ủy viên chỉ đạo xã, Công an, Quân sự huyện cùng dự (Thay công văn mời), điểm tại Đảng ủy xã Đông Thạnh.

Thứ sáu, ngày 26/5/2016:

- 7 giờ 30 phút, Thường trực Huyện ủy dự hội nghị tổng kết về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 (có công văn mời riêng), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.




Tập tin đính kèm

Huyện ủy Châu Thành




 

  • Tin tiếp theo