Thứ Bảy, ngày 08-10-2022   Đăng nhập
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY CHÂU THÀNH
Chương trình làm việc của Thường trực hyện uỷ, từ ngày 09/02 đến 27/02/2015

[ Cập nhật vào ngày (09/02/2015) ] - [ Số lần xem: 780 ]

ĐẢNG BỘ TỈNH HẬU GIANG           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 HUYỆN UỶ CHÂU THÀNH            

                    *                              Châu Thành, ngày 06 tháng 02 năm 2015

          Số 270-CTr/HU

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Huyện uỷ, từ ngày 09/02 đến 27/02/2015

Thứ hai, ngày 09/02/2015 (21/12 âl):

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện uỷ dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2014, phát động phong trào thi đua năm 2015. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh. 13 giờ 30 phút, họp Đảng uỷ Quân sự huyện, điểm tại BCH.QS huyện.

- 08 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự vui xuân, đón Tết với trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn xã Phú Hữu. 13 giờ 30 phút, cùng Đoàn cán bộ huyện chúc Tết Thánh Thất Cao Đài, Đình Thần (xã Đông Phước).

Thứ ba, ngày 10/02/2015 (22/12 âl):

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện uỷ cùng Đoàn cán bộ tỉnh, huyện dự vui Xuân, đón Tết với các hộ nghèo tại xã Phú Hữu. 13 giờ 30 phút, họp bàn giao nhiệm vụ Chỉ huy trưởng BCH.QS huyện, điểm tại BCH.QS huyện.

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ cùng Đoàn cán bộ huyện chúc Tết Chùa Bồ Đề (xã Đông Thạnh). 13 giờ 30 phút, chúc Tết Đình Thần Phú Hữu A (thị trấn Mái Dầm). 15 giờ, chúc Tết Đảng uỷ Bệnh viện đa khoa huyện.

Thứ tư, ngày 11/02/2015 (23/12 âl):

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện uỷ cùng Đoàn cán bộ huyện chúc Tết căn cứ Huyện ủy tại Kinh Xáng (xã Phú Hữu). 13 giờ 30 phút, cùng Đoàn cán bộ huyện chúc Tết Hội thánh Tin Lành (xã Đông Phú). 15 giờ, thăm và chúc Tết các đ/c lão thành cách mạng.

- 07 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ cùng Đoàn cán bộ huyện chúc Tết nhà thờ Công giáo (xã Phú An). 08 giờ, cùng Đoàn cán bộ huyện dự vui Xuân, đón Tết với các hộ nghèo tại xã Phú An. 13 giờ 30 phút, làm việc tại cơ quan.

Thứ năm, ngày 12/02/2015 (24/12 âl):

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện uỷ cùng Đoàn cán bộ Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang thăm và tặng quà cho gia đình chính sách xã Đông Phước A.

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự họp mặt “Nụ cười xuân - 2015”, điểm tại Hội trường I - UBND huyện.

- 15 giờ, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ chúc Tết cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Huyện uỷ, điểm tại Văn phòng Huyện uỷ.

Thứ sáu, ngày 13/02/2015 (25/12 âl):

- 06 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện. 07 giờ 30 phút, dự họp mặt gia đình chính sách mừng Đảng quang vinh - mừng Xuân Ất Mùi năm 2015, điểm tại Hội trường I - UBND huyện. 13 giờ 30 phút, làm việc tại cơ quan.

Thứ bảy, ngày 14/02/2015 (26/12 âl, làm việc bù):

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện uỷ cùng Đoàn cán bộ huyện chúc Tết Đảng uỷ Công an. 09 giờ 30 phút, chúc Tết Đảng uỷ Quân sự huyện. 13 giờ 30 phút, làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ ăn Tết cùng gia đình chính sách xã Phú Tân. 13 giờ 30 phút, làm việc tại cơ quan.

Chủ nhật, ngày 15/02/2015 (27 Tết):

07 giờ, Đ/c Phạm Hoàng A, TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ trực Tết cùng cán bộ Văn phòng Huyện uỷ.

Thứ hai, ngày 16/02/2015 (28 Tết):

07 giờ, Đ/c Huỳnh Ngọc Đáng, TVHU, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện trực Tết cùng cán bộ Văn phòng Huyện uỷ.

Thứ ba, ngày 17/02/2015 (29 Tết):

07 giờ, Đ/c Lê Tấn An, TVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ trực Tết cùng cán bộ Văn phòng Huyện uỷ.

Thứ tư, ngày 18/02/2015 (30 Tết):

07 giờ, Đ/c Bí thư Huyện uỷ trực Tết cùng cán bộ Văn phòng Huyện uỷ.

Thứ năm, ngày 19/02/2015 (mùng 1 Tết):

07 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ trực Tết cùng cán bộ Văn phòng Huyện uỷ.

Thứ sáu, ngày 20/02/2015 (mùng 2 Tết):

07 giờ, Đ/c Nguyễn Văn Châu, TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ trực Tết cùng cán bộ Văn phòng Huyện uỷ.

Thứ bảy, ngày 21/02/2015 (mùng 3 Tết):

07 giờ, Đ/c Nguyễn Hoàng Sơn, TVHU, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện trực Tết cùng cán bộ Văn phòng Huyện uỷ.

 

Chủ nhật, ngày 22/02/2015 (mùng 4 Tết):

07 giờ, Văn phòng Huyện uỷ trực Tết (có lịch trực riêng).

Thứ hai, ngày 23/02/2015 (mùng 5 Tết):

07 giờ, Văn phòng Huyện uỷ trực Tết (có lịch trực riêng).

Thứ ba, ngày 24/02/2015 (mùng 6 Tết):

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện uỷ dự họp báo tỉnh, sơ kết tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, điểm tại Phòng họp số 02 Tỉnh uỷ. 13 giờ 30 phút, làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

Thứ tư, ngày 25/02/2015:

07 giờ 30 phút, Thường trực Huyện uỷ họp báo sơ kết tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Điểm tại Hội trường Huyện uỷ. 13 giờ 30 phút, làm việc tại cơ quan.

Thứ năm, ngày 26/02/2015:

- Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 27/02/2015:

- Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

                                                                                T/L BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Đ/c Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Công an tỉnh;
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ huyện;
- Các ban, phòng, MTTQ, đoàn thể huyện;
- Đảng ủy các xã, thị trấn;                                                       
- Lưu Văn phòng Huyện uỷ.                                             
                                                                                                   Đỗ Văn Lô
Tập tin đính kèm

Huyện uỷ Châu Thành
 

  • Tin tiếp theo