Thứ Năm, ngày 11-08-2022   Đăng nhập
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY CHÂU THÀNH
Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 10 - 14/4/2017

[ Cập nhật vào ngày (10/04/2017) ] - [ Số lần xem: 672 ]

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 10/4 đến 14/4/2017


Thứ hai, ngày 10/4/2017

- 08 giờ, họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Mời các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (thay công văn mời), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

 - 13 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp và làm việc với Đ/c Bí thư Tỉnh ủy về các giải pháp nuôi trồng thủy sản, điểm tại Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy.

 - 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

Thứ ba, ngày 11/4/2017

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh, khóa XIII về xây dựng thành phố Vị Thanh đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại 2, thị xã Long Mỹ đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn loại III và xây dựng thị xã Ngã Bảy đến năm 2020 trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. 14 giờ, kiểm tra tiến độ công trình cầu dân sinh Phú Hữu. Mời: Thường trực HĐND, UBND huyện, Trưởng phòng KT-HT, TC-KH, Ban QLDA-ĐTXD, Công an và Quân sự huyện cùng đi (thay công văn mời), điểm tập trung tại xã Phú Hữu. 15 giờ 30 phút, kiểm tra Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Mời: thành phần trong đoàn và Đ/c Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cùng đi (thay công văn mời), điểm tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30 phút, kiểm tra cơ sở.

Thứ tư, ngày 12/4/2017

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy họp Đảng ủy Quân sự tháng 4/2017; làm việc với cán bộ, đảng viên và  triển khai kết quả kiểm điểm bổ sung tập thể, cá nhân BCH Đảng bộ Quân sự huyện theo Nghị quyết Trung ương tư (khóa XII), điểm tại Hội trường BCH Quân sự huyện. 14 giờ, kiểm tra công trình trường tiểu học Đông Thạnh 1. Mời: Thường trực HĐND, UBND huyện, Trưởng phòng KT-HT, TC-KH, Ban QLDA-ĐTXD, Công an và Quân sự huyện và Đ/c Trưởng phòng GD&ĐT huyện cùng đi (thay công văn mời), điểm tại trường tiểu học Đông Thạnh 1.

 - 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra cơ sở. 13 giờ 30 phút, làm việc với Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, nghe báo cáo về việc viết công trình lịch sử Đảng bộ huyện (Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy mời thành phần và chuẩn bị nội dung thông qua), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

Thứ năm, ngày 13/4/2017

Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc tại cơ quan (cả ngày).

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, nghe báo cáo việc sửa chữa nhà công vụ và kinh phí hoạt động từ đầu năm đến nay, điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy. 13 giờ 30 phút, làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 14/4/2017

- 07 giờ 30 phút, Thường trực Huyện ủy họp nghe Ban Tổ chức các ngày lễ lớn huyện báo cáo công tác chuẩn bị cho các ngày lễ 30/4, 1/5 và 19/5.(Giao UBND huyện mời thành phần Ban Tổ chức các ngày lễ lớn của huyện); nghe báo cáo công tác chuẩn bị khánh thành và khởi công các công trình nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn. Mời: Giám đốc Ban QLDA-ĐTXD, Trưởng phòng KT-HT, TC-KH và NN&PTNT huyện cùng dự (thay công văn mời), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

 - 13 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy phân công Đ/c Nguyễn Văn Châu, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy dự Hội thảo lần 2 công trình lịch sử LLVT huyện 30 năm (giai đoạn 1945-1975). Giao Đ/c Huỳnh Văn Thép chủ trì, điểm tại Hội trường BCH Quân sự huyện.
Tập tin đính kèm

Văn phòng Huyện ủy Châu Thành
 

  • Tin tiếp theo