Thứ Năm, ngày 11-08-2022   Đăng nhập
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY CHÂU THÀNH
Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 08 đến 12/5/2017

[ Cập nhật vào ngày (08/05/2017) ] - [ Số lần xem: 640 ]

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 08/5 đến 12/5/2017

Thứ hai, ngày 08/5/2017

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Văn thư, Lưu trữ của Đảng năm 2017, điểm tại Phòng họp Huyện ủy. 08 giờ 30 phút, làm việc với lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện (thay Công văn mời), điểm tại Phòng làm việc đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, nghe báo cáo công tác chuẩn bị đối thoại với các gia đình chính sách, đảng viên nghèo trên địa bàn huyện. Mời đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện; đ/c Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đại diện Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện, đ/c Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội, Giám đốc Trung tâm Y tế và Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện (thay Công văn mời), điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy (Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng LĐ-TB&XH huyện chuẩn bị nội dung).

Thứ ba, ngày 09/5/2017

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, nghe báo cáo công tác chuẩn bị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền với Nhân dân trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2017, điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

Thứ tư, ngày 10/5/2017

- 07 giờ 30 phút, Thường trực Huyện ủy dự tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền với Nhân dân trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2017, điểm tại hội trường Đảng ủy xã Đông Phước A.

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy kiểm tra cơ sở.

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

Thứ năm, ngày 11/5/2017

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy dự đối thoại với gia đình chính sách, đảng viên nghèo trên địa bàn xã Đông Phước A, điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Đông Phước A. 13 giờ 30 phút, dự đối thoại với gia đình chính sách, đảng viên nghèo trên địa bàn thị trấn Ngã Sáu, điểm tại Hội trường Đảng ủy thị trấn Ngã Sáu (Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện mời thành phần và chuẩn bị nội dung).

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 12/5/2017

- 07 giờ 30 phút, họp Thường trực Huyện ủy, mời các đ/c Thường trực Huyện ủy, đ/c Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cùng dự (thay công văn mời). 08 giờ 30 phút, họp Ban Thường vụ Huyện ủy, mời các đ/c Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ (thay công văn mời), điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện uỷ.

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy họp liên tịch giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, chuẩn bị nội dung kỳ họp giữa năm HĐND huyện, điểm tại Hội trường II - UBND huyện.

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra cơ sở.
Tập tin đính kèm

Văn phòng Huyện ủy Châu Thành
 

  • Tin tiếp theo