Thứ Năm, ngày 11-08-2022   Đăng nhập
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY CHÂU THÀNH
Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 22 đến 26/5/2017

[ Cập nhật vào ngày (22/05/2017) ] - [ Số lần xem: 726 ]

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 15/5 đến 19/5/2017

Thứ hai, ngày 15/5/2017

- 08 giờ, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với đ/c Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; mời đ/c Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đ/c Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy và đ/c Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện cùng dự (thay công văn mời), điểm tại Phòng khánh tiết Huyện ủy.

- 13 giờ 30 phút, họp Thường trực Huyện ủy, mời các đ/c Thường trực Huyện ủy, đ/c Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cùng dự (thay công văn mời). 14 giờ 30 phút, họp Ban Thường vụ Huyện ủy, mời các đ/c Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ (thay công văn mời), điểm tại Phòng khánh tiết Huyện uỷ.

Thứ ba, ngày 16/5/2017

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy tham dự phiên giải trình về công tác thi hành án dân sự, điểm tại Trường quay Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. 13 giờ 30 phút, làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, nghe báo cáo công tác chuẩn bị triển khai, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, điểm tại Phòng khánh tiết Huyện ủy. 13 giờ 30 phút, dự Hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017 của xã Đông Phú, điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Đông Phú.

Thứ tư, ngày 17/5/2017

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy dự đối thoại với gia đình chính sách, đảng viên nghèo trên địa bàn xã Phú An, điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Phú An (Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện mời thành phần và chuẩn bị nội dung). 13 giờ 30 phút, làm việc tại cơ quan.

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30 phút, dự đối thoại với gia đình chính sách, đảng viên nghèo trên địa bàn xã Đông Phước, điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Đông Phước (Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện mời thành phần và chuẩn bị nội dung).

Thứ năm, ngày 18/5/2017

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, điểm tại Phòng họp số 2 Tỉnh ủy. 13 giờ 30 phút, dự Hội nghị Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ năm 2017, Điểm tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiểm tra cơ sở

Thứ sáu, ngày 19/5/2017

- 07 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Lễ Dâng hoa viếng Bác và trao huy hiệu Đảng, điểm tại Di tích Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

- 14 giờ, Thường trực Huyện ủy làm việc với UBKT Tỉnh ủy, mời đ/c Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cùng dự (thay công văn mời), điểm tại Phòng khánh tiết Huyện ủy.

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Đại hội thể dục thể thao huyện Châu Thành lần thứ VIII năm 2017, điểm tại Sân khấu ngoài trời - Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao huyện.
Văn phòng Huyện ủy Châu Thành