Thứ Hai, ngày 27-06-2022   Đăng nhập
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY CHÂU THÀNH
Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 17 đến 21/7/2017

[ Cập nhật vào ngày (17/07/2017) ] - [ Số lần xem: 663 ]

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 17/7 đến 21/7/2017

Thứ hai, ngày 17/7/2017

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc tại cơ quan. 14 giờ, làm việc với Đ/c Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chính trị viên phó BCHQS huyện, điểm tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa III năm 2017, điểm tại Hội trường thị trấn Ngã Sáu. 13 giờ 30 phút, làm việc với Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy nghe báo cáo tình hình công tác chuẩn bị khám sức khỏe cho cán bộ do Huyện ủy quản lý và kế hoạch chuẩn bị cho cán bộ khám sức khỏe tỉnh (thay công văn mời), điểm tại phòng làm việc Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 18/7/2017

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa X về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân và báo cáo tình hình ước thu, chi ngân sách năm 2017, cho chủ trương dự toán ngân sách năm 2018, điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. 13 giờ 30 phút, dự Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 06 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khám sức khỏe định kỳ, điểm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang. 13 giờ 30 phút, làm việc tại cơ quan.

Thứ tư, ngày 19/7/2017

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy kiểm tra cơ sở.

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự Đại hội Chi bộ ấp 7 trực thuộc Đảng ủy cơ sở xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ, điểm tại xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ.

- 13 giờ 30 phút, Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy nghe báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII). Mời: Chánh Văn phòng Huyện ủy và Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện cùng dự (thay công văn mời), điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy.

Thứ năm, ngày 20/7/2017

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, điểm tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút, Thường trực Huyện ủy và Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy dự cùng với đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, làm việc với Chi bộ 1 trực thuộc Đảng ủy cơ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, sau đó làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về tình hình thu hút các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, điểm tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Thứ sáu, ngày 21/7/2017

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy dự sơ kết công tác BHYT 6 tháng đầu năm 2017, điểm tại Hội trường I-UBND huyện.

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, nghe báo cáo công tác chuẩn bị cho đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2020 (thay công văn mời), điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy.
Tập tin đính kèm

Văn phòng Huyện ủy Châu Thành