Thứ Hai, ngày 27-06-2022   Đăng nhập
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY CHÂU THÀNH
Chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 04 đến 08/10/2017

[ Cập nhật vào ngày (04/12/2017) ] - [ Số lần xem: 547 ]

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Huyện uỷ

từ ngày 04/12 đến ngày 08/12/2017

 

Thứ hai, ngày 04/12/2017

- 07 giờ, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chào cờ đầu tháng, điểm tại sân Huyện ủy (Huyện đoàn điều khiển chương trình).

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy họp chi bộ Văn phòng Huyện ủy, đánh giá chất lượng đảng viên năm 2017, điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc định kỳ với Đảng ủy xã Đông Phước, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Mời đại diện: Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách địa bàn; lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện: Công an, Quân sự, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Trung tâm y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa thông tin, Trung tâm VHTT-TT, Đài Truyền thanh, Chi cục Thống kê, Chi cục thuế, Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng, Bảo hiểm xã hội, Thanh tra huyện, Ngân hàng NN&PTNT và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (thay công văn mời), điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Đông Phước.  

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc tại cơ quan.

Thứ ba, ngày 05/12/2017

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy dự Đại hội thi đua quyết thắng LLVT huyện Châu Thành giai đoạn 2012-2017, điểm tại Hội trường I-UBND huyện. 13 giờ 30 phút, làm việc định kỳ với Đảng ủy xã Đông Thạnh, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Mời đại diện: Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách địa bàn; lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện: Công an, Quân sự, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Trung tâm y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa thông tin, Trung tâm VHTT-TT, Đài Truyền thanh, Chi cục Thống kê, Chi cục thuế, Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng, Bảo hiểm xã hội, Thanh tra huyện, Ngân hàng NN&PTNT và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (thay công văn mời), điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Đông Thạnh.  

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Công an huyện. Mời đại diện Thường trực UBND huyện; đại diện các ban Đảng Huyện ủy và Văn phòng Huyện ủy cùng dự (thay công văn mời), điểm tại Hội trường Công an huyện. 13 giờ 30 phút, làm việc định kỳ với Đảng ủy xã Đông Phú, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Mời đại diện: Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách địa bàn; lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện: Công an, Quân sự, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Trung tâm y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa thông tin, Chi cục Thống kê, Chi cục thuế, Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng, Bảo hiểm xã hội, Thanh tra huyện (thay công văn mời), điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Đông Phú.

Thứ tư, ngày 06/12/2017

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy tham dự Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, điểm tại Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang (số 02, đường Hòa Bình, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh).

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc định kỳ với Đảng ủy xã Phú An, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Mời đại diện: Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách địa bàn; lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện: Công an, Quân sự, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Trung tâm y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa thông tin, Chi cục Thống kê, Chi cục thuế, Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng, Bảo hiểm xã hội, Thanh tra huyện (thay công văn mời), điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Phú An. 13 giờ 30 phút, dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân chi bộ Đài Truyền thanh huyện. Mời Đ/c Đỗ Văn Lô, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đại diện các ban Đảng Huyện ủy và Văn phòng Huyện ủy cùng dự (thay công văn mời), điểm tại Đài Truyền thanh huyện.

 Thứ năm, ngày 07/12/2017    

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp tục dự Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, điểm tại Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang (số 02, đường Hòa Bình, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh).

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân chi bộ Phòng KT-HT huyện. Mời Đ/c Nguyễn Văn Phiên, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện các ban Đảng Huyện ủy và Văn phòng Huyện ủy cùng dự (thay công văn mời), điểm tại Phòng KT-HT huyện. 13 giờ 30 phút, làm việc tại cơ quan.

Thứ sáu, ngày 08/12/2017

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy tiếp tục dự Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh Hậu Giang Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, điểm tại Hội trường UBND tỉnh Hậu Giang (số 02, đường Hòa Bình, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh).

- 08 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Tân. Mời đại diện Thường trực UBND huyện, các đ/c Ủy viên BTV Huyện ủy, Huyện ủy viên chỉ đạo xã, các ban Đảng Huyện ủy và Văn phòng Huyện ủy cùng dự (thay công văn mời), điểm tại Đảng ủy xã Phú Tân. 13 giờ 30 phút, làm việc tại cơ quan.
Tập tin đính kèm

Văn phòng Huyện ủy Châu Thành