Thứ Hai, ngày 27-06-2022   Đăng nhập
 CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY CHÂU THÀNH
Chương trình làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 11/6 đến 15/6/2018 (Điều chỉnh lần 2)

[ Cập nhật vào ngày (11/06/2018) ] - [ Số lần xem: 497 ]

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Thường trực Huyện uỷ từ ngày 11/6 đến 15/6/2018

 

Thứ hai, ngày 11/6/2018:

- Đ/c Bí thư Huyện ủy kiểm tra cơ sở.

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan. 13 giờ 30 phút, làm việc định kỳ với Đảng bộ xã Phú Hữu, về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018. Mời đại diện: Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên chỉ đạo xã; lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Trưởng các đoàn thể huyện; các ngành: Công an, Quân sự, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung tâm y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa thông tin, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Liên đoàn lao động, Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng, Bảo hiểm xã hội, Thanh tra, Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng chính sách xã hội huyện (thay công văn mời), điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Phú Hữu.

Thứ ba, ngày 12/6/2018:

- 08 giờ, Đ/c Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị Hội đồng thi tại Trường THPT Ngã Sáu, THPT Phú Hữu. Mời đại diện Thường trực HĐND, UBND, Công an huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, đ/c Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu và xã Phú Hữu cùng đi (thay công văn mời), điểm tập trung tại Trường THPT Ngã Sáu.

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự khai mạc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018, điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 13 giờ 30 phút, Thường trực Huyện uỷ tiếp và làm việc với Đoàn giám sát số 111, 112 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành về việc triển khai, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 15/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng” và giám sát đồng chí Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và nguyên tắc tập trung dân chủ. Mời: các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy cùng dự (thay công văn mời), điểm tại phòng Khánh tiết Huyện ủy.

Thứ tư, ngày 13/6/2018:

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc định kỳ với Đảng bộ xã Đông Phước, về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018. Mời đại diện: Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên chỉ đạo xã; lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Trưởng các đoàn thể huyện; các ngành: Công an, Quân sự, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung tâm y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa thông tin, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Liên đoàn lao động, Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng, Bảo hiểm xã hội, Thanh tra, Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng chính sách xã hội huyện (thay công văn mời), điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Đông Phước.

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy làm việc định kỳ với Đảng bộ xã Phú An, về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018. Mời đại diện: Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên chỉ đạo xã; lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Trưởng các đoàn thể huyện; các ngành: Công an, Quân sự, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung tâm y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa thông tin, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Liên đoàn lao động, Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng, Bảo hiểm xã hội, Thanh tra, Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng chính sách xã hội huyện (thay công văn mời), điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Phú An.

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ dự làm việc với Ủy ban MTTQVN tỉnh, kiểm tra công tác 6 tháng đầu năm 2018 đối với Ủy ban MTTQVN huyện, điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy. 13 giờ 30 phút, dự bế mạc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2018, điểm tại Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thứ năm, ngày 14/6/2018:

- 07 giờ 30 phút, Họp Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, nghe báo cáo công tác chuẩn bị tiếp Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018. Mời đại diện Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN huyện, Trưởng các ban Đảng Huyện ủy, Trưởng các ngành: Công an, Quân sự, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung tâm y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa thông tin, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Bảo hiểm xã hội, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện cùng dự (thay công văn mời), điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy.

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc định kỳ với Đảng bộ xã Đông Thạnh, về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018. Mời đại diện: Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên chỉ đạo xã; lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Trưởng các đoàn thể huyện; các ngành: Công an, Quân sự, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung tâm y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa thông tin, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Liên đoàn lao động, Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng, Bảo hiểm xã hội, Thanh tra, Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng chính sách xã hội huyện (thay công văn mời), điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Đông Thạnh.

Thứ sáu, ngày 15/6/2018:

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy. 13 giờ 30 phút, làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc định kỳ với Đảng bộ xã Phú Tân, về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018. Mời đại diện: Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên chỉ đạo xã; lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Trưởng các đoàn thể huyện; các ngành: Công an, Quân sự, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung tâm y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa thông tin, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê, Liên đoàn lao động, Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng, Bảo hiểm xã hội, Thanh tra, Ngân hàng Nông nghiệp và Ngân hàng chính sách xã hội huyện (thay công văn mời), điểm tại Hội trường Đảng ủy xã Phú Tân.

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ làm việc tại cơ quan.

Chủ nhật, ngày 17/6/2018:

- 08 giờ, Thường trực Huyện ủy dự Lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang. Điểm tại Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang, Ngã ba Vĩnh Tường, khu vực Bình Tân, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ.
Văn phòng Huyện ủy Châu Thành