Thứ Năm, ngày 20-06-2019   Đăng nhập
People Online Người dùng online:
Visitors Visitors: 1
Members Members: 0
Total Total: 1
 Tin tức & Sự kiện
Ban Tuyên giáo Thành ủy Vị Thanh triển khai nhiệm vụ năm 2015

[ Cập nhật vào ngày (31/01/2015) ] - [ Số lần xem: 727 ]

Chiều ngày 27/01/2015, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Vị Thanh tổng kết công tác Tuyên giáo – Đào tạo bồi dưỡng năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Tình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đồng chí Huỳnh Văn Thảnh – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cùng với các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố cùng với hơn 50 đại biểu đại diện các đảng ủy trực thuộc Thành ủy.


Năm 2014, ngành Tuyên giáo thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực, chủ động tham mưu cho Thường trực Thành uỷ lãnh đạo trên các lĩnh vực tư tưởng, tuyên truyền, hoạt động báo cáo viên, nghiên cứu dư luận xã hội, chỉ đạo hoạt động khối văn hoá – văn nghệ, khối khoa giáo; biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương và truyền thống ngành. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương 8,9 (khoá XI), triển khai Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW  đạt  99,74. Tổ chức triển khai học tập chủ đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”; tổ chức thành công Hội thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ thị xã Vị Thanh giai đoạn 1954 – 1975” 2 cấp thành phố và cơ sở kết hợp tuyên truyền lịch sử Đảng bộ địa phương rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Hoàn thành đạt vượt các chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2014, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị tổ chức 68/43 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 4.721 học viên, đạt 158,14% kế hoạch; đáp ứng nhu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

Trong năm 2015, ngành Tuyên giáo thành phố tiếp tục tuyên truyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X đề ra; tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận hội nghị BCH Trung ương Đảng khóa XI; tuyên truyền các các ngày lễ, kỷ niệm và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh và của thành phố. Kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng dư luận trước các vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hội nghị báo cáo viên, giao ban định kỳ công tác tư tưởng, khối văn hoá – văn nghệ, khối khoa giáo nhằm làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn vướng mắc của các ngành; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết 2015.                           

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Thảnh đã biểu dương những thành tích Ban Tuyên giáo Thành uỷ làm được trong năm qua. Trong năm 2015, đồng chí yêu cầu ngành Tuyên giáo tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cấp uỷ các lĩnh vực công tác tuyên giáo; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, nghiêm túc thực hiện việc nêu gương, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân trong việc học tập và làm theo Bác và theo dõi viết bản đăng ký đối với từng đảng viên (hoàn thành trong tháng 2/2015).Ban Tuyên giáo Thành ủy Vị Thanh Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ