Thứ Tư, ngày 05-10-2022   Đăng nhập
 Chương trình làm việc
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO BAN Từ ngày 10/8 –15/8/2020

[ Cập nhật vào ngày (10/08/2020) ] - [ Số lần xem: 1301 ]

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO BAN

Từ ngày 10/8 15/8/2020

-----

Thứ Hai, ngày 10/8/2020

- 08 giờ, Đ/c Trưởng Banđ/c Lý Thanh Luyện làm việc với đ/c Lư Xuân Sơn, Huỳnh Vũ Hiền rà soát công việc của Tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại phòng họp cơ quan (mời đ/c: Phan Hồng Hà, Trần Bạch Huệ cùng dự).

- 14 giờ, Đ/c Đào Văn Nhãn họp thành viên Tổ Giúp việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp cơ quan.

- 14 giờ, Lãnh  đạo Ban phân công lãnh đạo phòng Tổ chức - Cán bộ dự Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 110 (K110-CTA/20. Điểm tại Trung tâm Chính trị huyện Châu Thành A.

- Đ/c Lưu Ngọc Đông làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba, ngày 11/8/2020

- Đ/c Trưởng Banđ/c Đào Văn Nhãn làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ, Đ/c Lưu Ngọc Đông họp chi bộ phòng Tổng hợp - Hành chính. Điểm tại phòng họp cơ quan.

- 15 giờ, Đ/c Lý Thanh Luyện dự công bố Quyết định Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh. Điểm tại Hội trường Cục Thống kê tỉnh, số 5 Điện Biên Phủ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

- 14 giờ, Lãnh đạo Ban dự thông qua Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Ngành tổ chức xây dựng Đảng (mời: Trưởng, phó các phòng cùng dự). Điểm tại phòng họp cơ quan.

Thứ , ngày 12/8/2020

- Đ/c Trưởng Ban, đ/c Lưu Ngọc Đông đ/c Đào Văn Nhãn làm việc tại cơ quan.

- 08 giờ, Đ/c Lý Thanh Luyện dự họp “Hội đồng xét tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 100” (K100-TPVT, CA/19). Điểm tại phòng họp số 01, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang.

Thứ Năm, ngày 13/8/2020

- Đ/c Trưởng Ban, đ/c Lưu Ngọc Đông đ/c Lý Thanh Luyện làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Đào Văn Nhãn học lớp Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Sở và tương đương tại Hậu Giang năm 2020 đến hết ngày 15/8/2020. Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.

- 14 giờ, Lãnh  đạo Ban phân công lãnh đạo phòng Tổ chức - Cán bộ dự Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 111 (K111-LM/20. Điểm tại Trung tâm Chính trị huyện Long Mỹ.

Thứ Sáu, ngày 14/8/2020

- 08 giờ, Đ/c Trưởng Ban, đ/c Lưu Ngọc Đôngđ/c Lý Thanh Luyện hội ý công việc tuần sau (mời: Trưởng các phòng cùng dự). Điểm tại phòng họp cơ quan.

Thứ Bảy, ngày 15/8/2020

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Trưởng Ban, đ/c Lưu Ngọc Đông đ/c Đào Văn Nhãn họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.




Tập tin đính kèm

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang




 

  • Tin tiếp theo