Thứ Tư, ngày 05-10-2022   Đăng nhập
 Chương trình làm việc
CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO BAN (từ ngày 21-27/12/2020)-Số 10 (điều chỉnh lần 4, ngày 24/12/2020)

[ Cập nhật vào ngày (24/12/2020) ] - [ Số lần xem: 426 ]

CHƯƠNG TRÌNH

LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO BAN

Từ ngày 21/12 - 27/12/2020

(Điều chỉnh lần 4, ngày 24/12/2020)

-----

Thứ Hai, ngày 21/12/2020

- 06 giờ, Đ/c Trưởng Ban hội ý cùng Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Điểm tại Công an tỉnh.

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Trưởng Ban, đ/c Lý Thanh Luyện họp cùng với Thường trực Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- Đ/c Đào Văn Nhãn tham dự Hội thảo khoa học “Công tác đánh giá cán bộ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Điểm tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến hết ngày 22/12/2020 (đ/c Huỳnh Vũ Hiền cùng dự)-Đăng ký xe.

- Đ/c Lưu Ngọc Đông dự Lớp bồi dưỡng công tác tổ chức cán bộ năm 2020. Tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội (đến hết tuần).

Thứ Ba, ngày 22/12/2020

- 08 giờ, Đ/c Trưởng Ban họp Chi bộ Phòng Tổ chức – Cán bộ kiểm điểm, xếp loại Đảng viên năm 2020. Điểm tại phòng họp cơ quan.

- 14 giờ, Đ/c Trưởng Ban làm việc với Trưởng Phòng Tổ chức – Cán bộ rà soát các nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng đồng chí Trưởng Ban.

- 08 giờ, Đ/c Lý Thanh Luyện dự họp Hội đồng xét tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận – Chính trị hành chính khóa 114, 115 tại huyện Vị Thủy. Điểm tại phòng họp số 01, Trường Chính trị tỉnh (đ/c Lư Xuân Sơn cùng dự).

Thứ , ngày 23/12/2020

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Trưởng Ban tham gia Đoàn đại biểu tỉnh Hậu Giang chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2020. Điểm tại Nhà thờ Lương Hiệp, phường Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy.

- 14 giờ, Đ/c Trưởng Ban, đ/c Lý Thanh Luyện dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy.

- 08 giờ, Đ/c Lý Thanh Luyện dự Hội nghị báo cáo viên tháng 12 bằng hình thức trực tuyến. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Đào Văn Nhãn họp Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy kiểm điểm, xếp loại các chi bộ, đảng viên năm 2020. Điểm tại phòng họp cơ quan.

- 13 giờ, Lãnh đạo Ban phân công đồng chí Lê Quốc Thắng, dự Hội nghị Tổng kết nghị quyết năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vị Thủy. Điểm tại Hội trường lớn Huyện ủy Vị Thủy.

Thứ Năm, ngày 24/12/2020

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Trưởng Ban dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Quân khu”. Điểm tại Trung tâm Sở Chỉ huy quân sự tỉnh (Đ/c Lê Quốc Thắng cùng dự).

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Lý Thanh Luyện làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Đề án kiện toàn các Hội đồng, Ban Chỉ đạo theo Tờ trình số 04-TTr/BTGTU. Điểm tại phòng họp cơ quan.

- 09 giờ, Đ/c Lý Thanh Luyện họp Đoàn giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ. Điểm tại phòng họp cơ quan (Đ/c Luân chuẩn bị nội dung và cùng dự).

- 13 giờ 30 phút, Lãnh đạo Ban họp nghe các phòng liên quan báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung theo Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và chấm điểm thi đua công tác tổ chức xây dựng Đảng các huyện, thị, thành ủy năm 2020. Điểm tại phòng hợp cơ quan (Trưởng các phòng cùng dự).

- 16 giờ, Họp lãnh đạo Ban. Điểm tại phòng họp cơ quan (đ/c Lư Xuân Sơn, đ/c Huỳnh Vũ Hiền cùng dự).

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Đào Văn Nhãn dự Hội nghị Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của thành phố Vị Thanh. Điểm tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh.

Thứ Sáu, ngày 25/12/2020

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Trưởng Ban, đ/c Lý Thanh Luyện, đ/c Đào Văn Nhãn dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày). Đảng ủy mời: Tất cả đảng viên trong Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh tập trung học học tập, quán triệt Nghị quyết qua ti-vi tại phòng họp cơ quan (vào thời gian trên).

Chủ Nhật, ngày 27/12/2020

- 08 giờ, Đ/c Đào Văn Nhãn dự Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Chuyên viên cao cấp tổ chức tại tỉnh Hậu Giang năm 2020. Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen (số 06 đường Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang
 

  • Tin tiếp theo