Thứ Năm, ngày 11-08-2022   Đăng nhập
 Chương trình làm việc
CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO BAN (từ ngày 04-09/01/2021)-Số 12

[ Cập nhật vào ngày (04/01/2021) ] - [ Số lần xem: 333 ]

CHƯƠNG TRÌNH

LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO BAN

Từ ngày 04/01 - 09/01/2021

-----

Thứ Hai, ngày 04/01/2021

- 07 giờ 15 phút, Lãnh đạo Ban thấp hương báo công dâng Bác (mời: Tất cả cán bộ, công chức cơ quan cùng dự). Điểm tại phòng truyền thống.

- 08 giờ, Đ/c Lưu Ngọc Đông làm việc với Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy. Điểm tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy (Lãnh đạo Phòng Tổ chức – cán bộ và đ/c Bình cùng dự).

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Trưởng Ban, đ/c Lý Thanh Luyện, đ/c Lưu Ngọc Đông dự họp góp ý dự thảo hướng dẫn sửa đổi Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW. Điểm tại phòng họp cơ quan.

- 16 giờ 30 phút, Đ/c Trưởng Ban dự công bố quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại Sở Lao động thương binh và xã hội.

- 09 giờ, Lãnh đạo Ban rà soát tổng thể công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết ngành năm 2020. Điểm tại phòng họp cơ quan (Lãnh đạo các phòng cùng dự).

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Đào Văn Nhãn dự công bố quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại Huyện ủy Châu Thành.

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Đào Văn Nhãn dự Hội nghị Tổng kết Nghị quyết năm 2020 và triển khai Chương trình công tác năm 2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Điểm tại Hội trường 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Thứ Ba, ngày 05/01/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Trưởng Ban dự công bố quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại Thị ủy Long Mỹ.

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Lý Thanh Luyện dự công bố quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại Ban Dân vận Tỉnh ủy.

- 09 giờ 30 phút, Đ/c Đào Văn Nhãn dự công bố quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại Ban Nội chính Tỉnh ủy.

- 09 giờ, Đ/c Lý Thanh Luyện kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác của ngành năm 2020. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (Lãnh đạo Phòng Tổng hợp – Hành chính, các đồng chí: Thủy, Tú, Tuyền, Thùy, Ngoan, Đại, Văn Ngoan cùng dự).

- 13 giờ 30 phút, Lãnh đạo Ban dự Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ năm 2020. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (Lãnh đạo các phòng cùng dự).

- 13 giờ 30 phút, Lãnh đạo Ban phân công lãnh đạo Phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy công an tỉnh. Điểm tại Hội trường trực tuyến Công an tỉnh.

Thứ , ngày 06/01/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Trưởng Ban dự kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy Ngã Bảy. Sau khi xong kiểm điểm, Đ/c Trưởng Ban dự công bố Quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại Thành ủy Ngã Bảy (cả ngày) (đ/c Lê Quốc Thắng chuẩn bị nội dung và cùng dự).

- 15 giờ, Đ/c Đào Văn Nhãn dự công bố Quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- 16 giờ, Đ/c Đào Văn Nhãn dự công bố Quyết định về công tác cán bộ. Điểm tại Trường Chính trị tỉnh.

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Lý Thanh Luyện dự kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Phụng Hiệp. Điểm tại phòng họp số 1 Huyện ủy Phụng Hiệp – Đăng ký xe (cả ngày).

- 08 giờ, Đ/c Lưu Ngọc Đông  họp chi bộ Phòng Tổng hợp – Hành chính. Điểm tại phòng họp cơ quan.

Thứ Năm, ngày 07/01/2021

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Trưởng Ban dự kiểm điểm tập thể Ban Cán sự Đảng và Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Điểm tại Phòng họp Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh.

- 14 giờ, Đ/c Trưởng Ban  họp chi bộ Phòng Tổ chức – Cán bộ. Điểm tại phòng họp cơ quan.

- 08 giờ, Đ/c Lý Thanh Luyện dự bàn giao nhiệm vụ các phòng: Tổ chức – Cán bộ, Tổng hợp – Hành chính, Bảo vệ chính trị nội bộ (mời: Cán bộ, công chức các phòng cùng dự). Điểm tại phòng họp cơ quan.

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Lý Thanh Luyện dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Hậu Giang; Tổng kết công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Điểm tại Hội trường Liên đoàn lao động tỉnh.

- Đ/c Lưu Ngọc Đông làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu, ngày 08/01/2021

- 08 giờ, Đ/c Trưởng Ban, đ/c Lý Thanh Luyện, đc/ Đào Văn Nhãn hội ý công việc tuần sau. Điểm tại phòng họp cơ quan (mời: các đồng chí Trưởng phòng).

- 13 giờ 30 phút, Đ/c Đào Văn Nhãn dự Tổng kết Nghị quyết Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy năm 2020 (mời: Tất cả đảng viên cùng dự). Điểm tại phòng họp cơ quan.

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Đào Văn Nhãn dự Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2021. Điểm tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh.

- 07 giờ 30 phút, Đ/c Lưu Ngọc Đông dự Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành. Điểm tại Phòng Khánh tiết Huyện ủy – Đăng ký xe.

Thứ Bảy, ngày 09/01/2021

- 08 giờ, Đ/c Lưu Ngọc Đông dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Ngành Nội chính Đảng năm 2020. Điểm tại phòng họp số 2 Tỉnh ủy.
Tập tin đính kèm

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang
 

  • Tin tiếp theo