Tin tức Thị xã Long Mỹ
Thị xã Long Mỹ ra mắt mô hình Thông tin tuyên truyền

[ Cập nhật vào ngày (21/04/2022) ] - [ Số lần xem: 573 ]

Chiều 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh phối hợp với Ban Tuyên giáo phường tổ chức ra mắt mô hình Thông tin tuyên truyền.


Đến dự có đồng chí Lê Văn Qui, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy; đồng chí Lữ Kim Thao, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã; lãnh đạo Đảng ủy và UBND phường Bình Thạnh cùng với sự có mặt của hơn 20 người dân ở khu vực Thạnh Hiếu.

20.4.png
Quang cảnh lễ ra mắt 

Để triển khai thực hiện mô hình, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Tuyên giáo phường đã làm 3 bản tuyên truyền và tiến hành lắp đặt tại các điểm tập trung đông người thuộc Khu vực Thạnh Hiếu. Định kỳ thứ hai hàng tuần Ủy ban MTTQ Việt Nam, Tuyên giáo phường sẽ cập nhật và cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền để thông tin lên các bản tuyên truyền. 

Nội dung tuyên truyền xung quanh các vấn đề như: Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến người dân để nhân dân được tiếp cân dễ dàng và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh";  các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022; các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước của các ban, ngành đoàn thể phường….
 
Theo đồng chí Lê Văn Qui, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy cho biết, mô hình được thành lập sau khi ra mắt và đi vào hoạt động giúp người dân nâng cao nhận thức, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Trần Thị Diễm ThúyCác ý kiến của bạn đọc