Tin tức Thị xã Long Mỹ
Thị xã Long Mỹ: 9/9 đơn vị xã phường hoàn thành cuộc thi Tìm hiểu Chương trình 50-CTr/TU cấp cơ sở.

[ Cập nhật vào ngày (28/05/2022) ] - [ Số lần xem: 651 ]

Chiều ngày 26/5/2022, Ban Tổ chức cấp thị xã Cuộc thi tìm hiểu Chương trình số 50 của Tỉnh ủy và Chương trình số 85 của thị xã họp chuẩn bị các nội dung tổ chức hội thi cấp thị xã. Đồng chí Nguyễn Kim Huyền, Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng ban Tổ chức hội thi chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí thành viên ban Tổ chức hội thi theo Quyết định số 579-QĐ/TU ngày 11/5/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy.


0528-Thuy.png
Quang cảnh cuộc họp Ban Tổ chức hội thi

Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả 9 đơn vị xã, phường trên địa bàn thị xã Long Mỹ đã tổ chức xong cuộc thi “Tìm hiểu Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025” do Ban Tuyên giáo Thị ủy phát động và chuẩn bị tốt lực lượng cho hội thi cấp thị xã theo Kế hoạch. Cuộc thi xoay quanh nội dung tìm hiểu Chương trình số 50-CTr/TU  ngày 09/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Chương trình số 85-CTr/TU ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau khi tổ chức tại cấp cơ sở, mỗi đơn vị lựa chọn 5 bài viết xuất sắc nhất để gửi về Ban Tuyên giáo Thị ủy để tham dự cấp thị xã. Đối với các chi bộ trực thuộc và Đảng ủy ngành gửi bài dự thi câu hỏi trắc nghiệm và thi tự luận. 

Theo kế hoạch, để chuẩn bị tốt cho hội thi, Ban tổ chức hội thi cấp thị xã phân công các thành viên trong Ban Tổ chức chuẩn bị các công việc cụ thể để tiến hành hội thi đạt kết quả vào ngày 02/6/2022, với 02 phần thi bằng hình thức thi được tổ chức sân khấu hóa và trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Diễm ThúyCác ý kiến của bạn đọc