Tin tức Thị xã Long Mỹ
“Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đảng viên, đoàn viên, hội viên cơ sở trên địa bàn thị xã Long Mỹ”

[ Cập nhật vào ngày (20/06/2022) ] - [ Số lần xem: 457 ]

Sáng 17/6/2022, Trung tâm chính trị thị xã Long Mỹ tổ chức tọa đàm khoa học cấp thị xã với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đảng viên, đoàn viên, hội viên cơ sở trên địa bàn thị xã Long Mỹ”.


Dự buổi tọa đàm có các đồng chí Nguyễn Kim Huyền, ủy viên Ban Thường vụ- Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy- Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy, lãnh đạo các cơ quan,  đoàn thể và các đảng ủy xã phường  trên địa bàn thị xã. 

0620.png
Quang cảnh buổi tọa đàm

Tham luận tại tọa đàm xoay quanh vấn đề: “Sự cần thiết phải đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm chính trị” và “Đổi mới, nội dung chương trình nâng cao chất lượng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các đảng viên, đoàn viên và hội viên cơ sở trên địa bàn thị xã Long Mỹ hiện nay”. 

Bên cạnh đó, đại biểu còn thảo luận trao đổi về vai trò và ý nghĩa của học tập lý luận chính trị trong nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước cho đảng viên, đoàn viên, hội viên cơ sở; việc học tập lý luận chính trị phải gắn với bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên cơ sở có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, phong cách làm việc hiệu quả cùng nhiều ý kiến về thực trang, giải pháp, những khó khăn trong đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn thị xã Long Mỹ hiện nay. Các ý kiến đều tập trung bám sát vào mục tiêu, yêu cầu của buổi tọa đàm; đi sâu đánh giá thực trạng, phân tích những ưu điểm và những hạn chế và nguyên nhân,....

Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Kim Huyền, ủy viên Ban Thường vụ- Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy- Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã đánh giá cao chất lượng buổi tọa đàm và khẳng định, những tham luận, ý kiến phát biểu tại tọa đàm có giá trị lý luận, thực tiễn quý báu. Đồng thời chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm như: Rà soát lại những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời tiếp thu những ý kiến của các đại biểu để từ đó đề ra các giải pháp khả thi trong thời gian tới. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm bám sát chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo tinh thần chỉ đạo của cấp ủy và hướng dẫn chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang. Lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể, Đảng ủy các xã, phường quan tâm, thực hiện đúng quy chế phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, có mối liên hệ mật thiết với Trung tâm để kịp thời trao đổi, đề xuất những giải pháp trong quá trình công tác và tạo điều kiện cho Trung tâm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.Hồng QuyênCác ý kiến của bạn đọc