Tin tức Thị xã Long Mỹ


Sáng ngày 12/7/2022, Thị ủy Long Mỹ tổ chức Hội nghị triển khai, học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2022 – 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững” và Đề án số 05-ĐA/TU ngày 01/6/2022 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.


Chiều ngày 08/7, Ban Tuyên giáo Thị ủy Long Mỹ tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, gắn sơ kết 01 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thị ủy và UBND thị xã Long Mỹ về công tác khoa giáo. Đồng chí Nguyễn Kim Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ Long Mỹ - Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã Long Mỹ chủ trì hội nghị.


Chiều ngày 23/6, Thị ủy Long Mỹ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác quý III năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lý Hùng Em, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Võ Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Long Mỹ; đồng chí Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Danh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã, chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy; Chủ tịch UBND các xã, phường.


Ngày 17/6, Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Long Mỹ tổ chức hội nghị tuyên truyền và lắng nghe ý kiến nhân dân Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy Hậu Giang về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch, giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo; Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 tại khu vực Thạnh Hiếu, phường Bình Thạnh.


Sáng 17/6/2022, Trung tâm chính trị thị xã Long Mỹ tổ chức tọa đàm khoa học cấp thị xã với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đảng viên, đoàn viên, hội viên cơ sở trên địa bàn thị xã Long Mỹ”.


Sáng ngày 02/6, Ban Tuyên giáo Thị uỷ Long Mỹ long trọng ổ chức hội thi “Tìm hiểu Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Long Mỹ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025”.


Chiều ngày 26/5/2022, Ban Tổ chức cấp thị xã Cuộc thi tìm hiểu Chương trình số 50 của Tỉnh ủy và Chương trình số 85 của thị xã họp chuẩn bị các nội dung tổ chức hội thi cấp thị xã. Đồng chí Nguyễn Kim Huyền, Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng ban Tổ chức hội thi chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí thành viên ban Tổ chức hội thi theo Quyết định số 579-QĐ/TU ngày 11/5/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy.


Chiều ngày 19/5/2022, Đảng bộ phường Vĩnh Tường tổ chức Hội thi tìm hiểu Chương trình số 50-CTr/TU ngày 09/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chương trình số 85-CTr/TU ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã và Nghị quyết của Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Chiều 18/5/2022, thị xã Long Mỹ long trọng tổ chức lê công bố xã Long Trị A đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2022. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.