Bản đồ hành chính Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 54
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 54 Lịch làm việc
Chuyên mục chưa có tin hoặc bạn không có quyền xem tin trên chuyên mục này.


 Tin tức Thị xã Long Mỹ

Sáng ngày 26/9/2017, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Long Mỹ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ thị xã Long Mỹ 9 tháng đầu năm 2017; tham dự buổi làm việc gồm có: Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh: Ban Tổ chức, Sở nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy.Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND, ngày 16/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, ngày 28/7/2016, Thị ủy, UBND thị xã Long Mỹ tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016. Có trên 60 thí sinh cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các xã, phường, cùng trên 100 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức của các phòng, ban trực thuộc thị xã tham dự và cổ động cho Hội thi.


Ngày 15/6/2016, đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng với Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban xây dựng đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh có buổi làm việc với Thị ủy Long Mỹ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2016.