Học tập và làm theo Bác
Huyện Phụng Hiệp: Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với Tọa đàm học tập và làm theo Bác

[ Cập nhật vào ngày (20/05/2022) ] - [ Số lần xem: 1867 ]

Chiều ngày 18/5/2022, tại Hội trường Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Tọa đàm học tập và làm theo Bác.


Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hồ Văn Phú, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; thành viên Bộ phận chuyên trách thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW huyện; Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư thường trực và cán bộ Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy các xã, thị trấn cùng dự.

Mở đầu Hội nghị, đại biểu được nghe 02 mẩu chuyện về Bác: Miền Nam trong trái tim tôi, Bác Hồ tắm cho trẻ em ở Việt Bắc do em Cao Tường Vy, học sinh Lớp 8, Trường THCS Tân Long và em Dương Thị Ngọc Mai, học sinh lớp 5, Trường TH & THCS Phương Ninh trình bày.

0520-Phoi.png
Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã ghi nhận được 07 lượt ý kiến tham luận, thảo luận của đại biểu xoay quanh các nội dung về kết quả thực hiện cũng như đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; việc xây dựng mô hình mới, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác ở địa phương... Hội nghị còn lồng ghép nội dung Tọa đàm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên sau khi tiếp thu nội dung của Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và đề xuất giải pháp nhân rộng mô hình học tập làm theo Bác trong thời gian tới… Đặc biệt tại, tại tọa đàm, ông Nguyễn Văn Tú, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Những người làm công tác nhân đạo” ở Ấp 5, xã Hòa Mỹ trao đổi về cách làm hay, hiệu quả trong việc xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác, đồng thời đề xuất các giải pháp nhân rộng mô hình học tập và làm theo Bác. Buổi tọa đàm đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc tổ chức học tập và làm theo Bác tại đơn vị, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ, cơ quan, mặt trận, đoàn thể vững mạnh; tiếp tục nghiên cứu, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng” phù hợp với từng cơ quan, đơn vị; xây dựng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, phát hiện các điển hình tiên tiến; tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; Tiếp tục phát động rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên; thường xuyên tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, “tự soi”, “tự sửa”, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy còn nhấn mạnh, cần xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; quá trình triển khai học tập và thực hiện phải luôn gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Thanh PhớiCác ý kiến của bạn đọc