VĂN BẢN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP DO VIRUS CORONA
Công văn số 1257-CV/TU ngày 07/4/2020 về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

[ Cập nhật vào ngày (07/04/2020) ] - [ Số lần xem: 1858 ]

Công văn số 1257-CV/TU về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.Văn phòng Tỉnh ủyCác ý kiến của bạn đọc