Công khai tài chính
Quyết định về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách đảng cấp tỉnh năm 2022

[ Cập nhật vào ngày (04/01/2022) ] - [ Số lần xem: 678 ]

Quyết định số 162-QĐ/VPTU, ngày 29 tháng 12 năm 2021 về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách đảng cấp tỉnh năm 2022.Tập tin đính kèm

VPTUCác ý kiến của bạn đọc
 

  • Tin tiếp theo
    • Không tồn tại tin tiếp theo

     Trang:   1

 


CMS_HTQUANGCAOLượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 247
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 247