Chính trị
Hội nghị giao ban Văn phòng cấp ủy

[ Cập nhật vào ngày (10/08/2019) ] - [ Số lần xem: 297 ]

Ngày 07/8, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban văn phòng cấp ủy 6 tháng đầu năm 2019. Dự Hội nghị có ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang.


9.8a.png
Đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội Nghị

Tại Hội nghị ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang đánh giá kết quả đạt được của công tác văn phòng cấp ủy những tháng đầu năm 2019: Nhìn chung, văn phòng cấp uỷ đã đoàn kết, phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, thực hiện các nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho thường trực, ban thường vụ cấp ủy, đã hoàn thành khối lượng công việc khá lớn, chất lượng từng bước được nâng lên; hầu hết các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra đều đảm bảo theo tiến độ; công tác nắm, cập nhật, trao đổi thông tin phục vụ cấp ủy diễn ra thường xuyên, tham mưu thường trực, ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo các vấn đề phát sinh được kịp thời. Từ đó, sự tín nhiệm của cấp uỷ đối với văn phòng và uy tín của văn phòng đối với các cơ quan, đơn vị ngày càng cao hơn. Trong thời gian tới, ông cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm là tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy. Tập trung cho những vấn đề cốt lõi của địa phương, đơn vị mình, đặc biệt là tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm 2019 và nhiệm kỳ 2015 - 2020, để tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, nhanh chóng phản ánh những vấn đề quan trọng, đột xuất về văn phòng cấp ủy cấp trên, để phối hợp tham mưu cho lãnh đạo tỉnh chỉ đạo kịp thời. Tăng cường tính chủ động trong công tác tham mưu, giúp việc, có lộ trình, kế hoạch công tác cụ thể, sát hợp với chương trình công tác của cấp ủy, hạn chế thấp nhất tình trạng chạy theo sự vụ, sự việc. Xây dựng nội bộ thật sự đoàn kết, thống nhất và một nhiệm vụ quan trọng nữa tôi đề nghị  văn phòng cấp ủy các cấp tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, trước mắt là công tác xây dựng văn kiện.Kim NgânCác ý kiến của bạn đọc