Chính trị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh

[ Cập nhật vào ngày (23/08/2019) ] - [ Số lần xem: 330 ]

Sáng ngày 22/8/2019 tại Phòng Họp số 3 của Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiẹp tỉnh nghe báo cáo kết quả hoạt động những tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và công tác chuẩn bị 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh.


Tham dự có đồng chí Nguyễn Quốc Ca - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành tỉnh: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Văn phòng Tỉnh ủy.

23.8a.png
Quang cảnh buổi làm việc

Sau khi nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp trình bày báo cáo kết quả hoạt động những tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, dự thảo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và  dự thảo Kế hoạch việc tổ chức họp mặt kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thống nhất ý kiến cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh đảm bảo chu đáo, lịch sự, trang trọng và tiết kiệm; với số lượng không quá 200 đại biểu chính thức; thời gian tổ chức họp mặt kỷ niệm trong tháng 10 năm 2019; về Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ quan Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Huỳnh Thanh Tạo đề nghị đề án phải theo hướng tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đối với đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí yêu cầu Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy chọn đơn vị điểm chỉ đạo đại hội cơ sở. 
Đăng KhoaCác ý kiến của bạn đọc