Chính trị
Tổng kết công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

[ Cập nhật vào ngày (20/02/2020) ] - [ Số lần xem: 262 ]

Sáng ngày 18/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2019. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; chủ trì Hội nghị có đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; thành phần tham dự có các đồng chí là lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; thành viên Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo tỉnh và 08 điểm cầu trực tuyến các huyện, thị, thành phố.


19.2b.png
Đ/c Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo năm 2019, toàn ngành Thanh tra đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Qua công tác thanh tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và kiến nghị xử lý những hạn chế, thiếu sót của cơ quan, đơn vị được thanh tra. Việc đôn đốc, kiểm tra và xử lý sau thanh tra cũng được thực hiện thường xuyên, nhất là công tác thu hồi tài sản. Toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 52 cuộc thanh tra hành chính (theo kế hoạch 36 cuộc, đột xuất 16 cuộc) (triển khai trong kỳ 51 cuộc, tồn kỳ trước chuyển sang 01), (tăng 08 cuộc so với cùng kỳ năm 2018), số đơn vị được thanh tra 167 đơn vị, trên các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, mua sắm trang thiết bị, công tác đấu thầu, xây dựng cơ bản, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…, đã kết thúc thanh tra trực tiếp 51 cuộc (đã ban hành kết luận 48 cuộc; đang tổng hợp báo cáo 03 cuộc) và 01 cuộc đang thực hiện. Qua thanh tra, có 28 cuộc phát hiện sai phạm với tổng số tiền 7,3 tỷ đồng, trong đó: Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 2,5 tỷ đồng, đã thu hồi 1,6 tỷ đồng; đã giảm trừ quyết toán 17,5 triệu đồng. Kiến nghị xử lý hành chính 96 tập thể và 246 cá nhân, đã xử lý 86 cá nhân và 02 tập thể.

Người đứng đầu chính quyền các cấp đã trực tiếp điều hành thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân. Chủ động bố trí thời gian tiếp công dân định kỳ và đột xuất, tạo điều kiện để công dân được gặp gỡ lãnh đạo các cấp, để kịp thời phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lợi ích của công dân. Các cấp, các ngành đã tiếp thường xuyên 1.038 lượt với 1.264 công dân (07 đoàn, 90 người); lãnh đạo tiếp định kỳ, đột xuất 69 lượt với 91 công dân (02 đoàn, 10 người). Lãnh đạo huyện tiếp định kỳ và đột xuất 532 lượt với 721công dân (có 02 đoàn đông người với 60 người).

Đoàn công tác liên ngành giải quyết, khiếu nại, tố cáo được quan tâm củng cố kiện toàn, đã phát huy vai trò của từng thành viên trong tham mưu, nhiều vụ việc đưa ra thảo luận và có hướng đề xuất cụ thể, góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắt trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của chính quyền các cấp. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng những thành tích của ngành Thanh tra đã đạt được trong năm 2019. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng trong việc củng cố hệ thống chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững. Tuy nhiên, kết quả đạt được là chưa toàn diện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương nghiêm túc kiểm điểm, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2019. Quan tâm nâng cao chất lượng và vai trò của từng thành viên trong Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo các cấp. Thường xuyên rà soát, bổ sung kịp thời thành viên của Đoàn công tác liên ngành; đảm bảo đủ số lượng và chất lượng để hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, phải tăng cường đối với công tác tuyên truyền, vận động đối người khiếu nại, tố cáo để họ chấp hành những quy định của pháp luật, không còn trường hợp khiếu nại kéo dài mà không đúng pháp luật. 

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, năm 2020 ngành Thanh tra cần tiếp tục nỗ lực phát huy hơn nữa trọng trách của mình. Trong đó, tập trung triển khai kế hoạch công tác thanh tra đã được phê duyệt, đảm bảo hiệu quả, chất lượng và đúng tiến độ. Tiếp tục rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không để công dân gửi đơn nhiều lần, vượt cấp. Đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiếp tục quán triệt những định hướng, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương.
Hoàng ÝCác ý kiến của bạn đọc