Chính trị
Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 02/2020

[ Cập nhật vào ngày (25/02/2020) ] - [ Số lần xem: 134 ]

Sáng ngày 21/02/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 02/2020. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị


Tham dự Hội nghị có 1.049 điểm cầu trên cả nước, trong đó có 03 điểm cầu Trung ương, 51 điểm cầu cấp tỉnh, 574 điểm cầu cấp huyện, 421 điểm cầu cấp cơ sở.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang, có 75 đại biểu là các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Corona tỉnh; thường trực báo cáo viên các huyện, thị xã, thành phố và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

24.02.2020.jpg
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thông tin “Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, nhà nước năm 2019; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2020”. Đồng chí Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin “Những kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và ở Việt Nam; dự báo tình hình và những giải pháp của Việt Nam trong thời gian tới”. Đây là những nội dung quan trọng được dư luận cả nước đặc biệt quan tâm thời gian gần đây.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2019, hoạt động đối ngoại của Đảng, nhà nước ta được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần duy trì môi trường hòa bình, thu hút các nguồn lực cho phát triển, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và nâng cao hơn nữa vị thế đất nước trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Việt Nam gần đây cũng đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Với những kết quả kiểm soát và kiềm chế dịch bệnh lây lan, Việt Nam được tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá: "Chính phủ đã khởi động hệ thống ứng phó ở giai đoạn đầu của dịch - tăng cường giám sát, đảm bảo phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý ca bệnh tại các cơ sở y tế và tăng cường xét nghiệm bên cạnh thực hiện các hoạt động truyền thông và hợp tác đa ngành".

Với tính chất là một Hội nghị mở đầu và định hướng cho năm 2020, phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng chỉ ra một số vấn đề cần quan tâm trong năm 2020, đó là: Tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các sự kiện, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của cả nước; những thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng; triển khai thực hiện chuyên đề học tập Bác năm 2020; tuyên truyền về công tác đối ngoại của Đảng, nhà nước,…

Trên cơ sở đó, trong thời gian tới đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu lực lượng báo cáo viên trên cả nước tập trung tuyên truyền một số nội dung quan trọng như: Tuyên truyền thành tựu phát triển kinh tế - xã hội theo tài liệu thông tin báo cáo viên và sổ tay báo cáo viên năm 2020. Tuyên truyền sự kiện Nghị viện châu Âu phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do EVFTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy được sự kiện này là một mốc quan trọng trong tiến trình phát triển mở cửa hội nhập của Việt Nam. Tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cần đẩy mạnh tuyên truyền thành tựu phát triển của từng địa phương, tuyên truyền về xây dựng báo cáo chính trị, những đóng góp của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng (Cần xây dựng những chuyên đề cụ thể gắn với địa phương, đơn vị mình). Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, nêu cao đạo đức nghề nghiệp của người thầy thuốc trong thực hiện lời dạy của Bác - Lương y như từ mẫu. Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần tập trung tuyên truyền cả chiều rộng lẫn chiều sâu để tư tưởng của Bác về đạo đức thực sự trở thành giá trị đạo đức mới trong xã hội. Tuyên truyền ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Tuyên truyền triển khai thực hiện Quy định số 214-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị Trung ương về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đặc biệt là tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền nâng cao nhận thức để mỗi người dân tích cực, chủ động trong việc phòng, chống dịch.
Thanh HươngCác ý kiến của bạn đọc