Chính trị
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015 - 2020

[ Cập nhật vào ngày (01/07/2020) ] - [ Số lần xem: 626 ]

Sáng ngày 30/6/2020, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo hình thức trực tuyến với các huyện, thị, thành ủy nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quí III, năm 2020 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.


Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị; đồng chí Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

01.7.2020 a.png
Quang cảnh Hội nghị điểm cầu tỉnh

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III, năm 2020 của tỉnh nhận định, trong những tháng đầu năm nay, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, kết quả đạt được khá toàn diện.

Các nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng đầu năm được tập trung thực hiện kịp thời. Trong 17 nhóm chỉ tiêu chính có 07 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên; 10 chỉ tiêu đánh giá đầy đủ vào cuối năm; một số nhiệm vụ đã hoàn thành chỉ tiêu của năm. Đặc biệt, đã hoàn thành nhiệm vụ phát triển và nâng loại đô thị theo nghị quyết số 03-NQ/TU, 04-NQ/TU, 05-NQ/TU của Tỉnh ủy. Công tác ứng phó, hạn mặn được thực hiện tích cực, thông tin về tình hình thời tiết, độ mặn đến người dân kịp thời. Các hoạt động văn hóa - xã hội, nhất là công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và các đối tượng thuộc diện chính sách nhân dịp lễ, tết,… được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Triển khai nghiêm túc, kịp thời, đúng hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững; phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân được tăng cường. Công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiều đổi mới; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; điểm và thứ hạng các chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh đều tăng. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tập trung chỉ đạo và đạt được kết quả nổi bật là lãnh đạo tổ chức hoàn thành 504/504 chi bộ, đảng bộ cơ sở và 03 đơn vị làm điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy; các tiểu ban của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thực hiện các phần việc cơ bản đúng lộ trình, kế hoạch. Các cuộc vận động, phong trào hành động cách mạng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tuy bị tác động của dịch Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác 6 tháng đầu năm vẫn còn những hạn chế cần phải sớm khắc phục: Tốc độ tăng trưởng GRDP giảm so với cùng kỳ; riêng khu vực dịch vụ tăng trưởng âm. Tình hình sạt lở đất đang diễn biến khó lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Dịch tả heo Châu Phi tuy cơ bản được khống chế, nhưng công tác tái đàn gặp khó khăn. Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Tiến độ triển khai các nội dung ký kết hợp tác chưa có nhiều chuyển biến. Một số hoạt động văn hóa, văn nghệ bị hủy do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp ở vùng nông thôn; tín dụng đen cho vay qua ứng dụng trên điện thoại di động xuất hiện nhiều; công tác phòng cháy, chữa cháy còn hạn chế; hoạt động của các cơ quan khối nội chính còn nhiều vấn đề phải quan tâm như: Đoàn kết nội bộ, cán bộ vi phạm pháp luật, đạo đức, lối sống,...

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II, năm 2020; sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chương trình số 79-CTr/TU ngày 07/02/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tổng kết 03 Nghị quyết chuyên đề Tỉnh ủy về phát triển và nâng loại đô thị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng đánh giá cao kết quả nổi bật đạt được trong 6 tháng đầu năm, nhất là những giải pháp của cấp ủy, chính quyền các cấp đối phó với dịch bệnh Covid-19 và nhấn mạnh các nội dung sau:

Đối với những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong quí III, năm 2020: Các cấp ủy, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước. Tăng cường các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp, góp phần hoàn thành Nghị quyết năm 2020. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh. Đặc biệt, phải phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo tổ chức thành công giải Delta Mekong Marathon Hậu Giang năm 2020 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, giảm nghèo. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; hoàn thiện hệ thống tổ chức, bộ máy theo đúng quy định; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và tiến độ triển khai dự án chính quyền điện tử; tiếp tục quan tâm chỉ đạo cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội các đơn vị cấp trên cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đối với Chương trình số 79-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, qua 03 năm thực hiện kết quả đạt được đáng ghi nhận, góp phần đấu tranh, ngăn chặn tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục cụ thể hóa Chương trình số 79-CTr/TU của Tỉnh ủy thành nội dung công việc cụ thể, có kế hoạch và lộ trình thực hiện. Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị bằng những hành động thiết thực, cụ thể. Thực hiện đồng bộ giữa công tác tuyên tuyền, giáo dục chính trị, tư tưởng với công tác kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, cán bộ đảng viên sai phạm. Tăng cường phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Kịp thời phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến, những tổ chức đảng, đảng viên có cách làm sáng tạo, hiệu quả để tạo sự lan tỏa trong Đảng và toàn xã hội.

Tổng kết 03 Nghị quyết chuyên đề Tỉnh ủy về phát triển và nâng loại đô thị, qua hơn 04 năm thực hiện, kết quả đã hoàn thành sớm 01 năm so kế hoạch đề ra. Điều đó, thể hiện tính khả thi của các nghị quyết và quyết tâm vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, mà trực tiếp là các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan. Mở ra nhiều cơ hội để thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương phát triển nhanh, bền vững. Đồng chí cũng nhận định, các kết quả đạt được chỉ ở mức độ vừa phải. Do đó, trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng chất các tiêu chí, tiêu chuẩn; tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư, phát triển, nhất là nguồn lực xã hội cho phát triển kinh tế và đô thị. Chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cho xứng tầm với vị trí, vai trò của chính quyền đô thị.

01.7.2020 dd.png
Các tập thể nhận Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện 03 Nghị quyết của Tỉnh ủy
về phát triển nâng loại đô thị

Cũng tại Hội nghị, Tỉnh ủy cũng trao bằng khen cho 7 tập thể và 23 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện 03 Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển và nâng loại đô thị.
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc
 

 


 
Không có quảng cáo