Chính trị
Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2021, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022

[ Cập nhật vào ngày (15/01/2022) ] - [ Số lần xem: 525 ]

Chiều ngày 14/01/2022, tại hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2021, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


BTphat bieu.png
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi, nhất là tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhưng Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác, có trọng tâm, trọng điểm; tổ chức phát động, kêu gọi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Kết quả, từ ngày 27/5/2021 đến nay, tiếp nhận trên 32 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ vận động đã chi cho các hoạt động phòng, chống dịch và chi hỗ trợ các chốt kiểm soát, khu cách ly, các đối tượng khó khăn hơn 18 tỉ đồng; đồng thời, phối hợp vận động gạo, hàng hoá, nông sản, khẩu trang, nước sát khuẩn và nhu yếu phẩm hỗ trợ trực tiếp các vùng cách ly y tế, các chốt kiểm soát dịch bệnh, chốt bảo vệ “vùng xanh”, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí hơn 68 tỉ đồng; vận động hỗ trợ Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương gồm: gạo, hàng hoá, nông sản, trị giá hơn 3,4 tỉ đồng.

Mặt trận các cấp cũng đã quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Phát động phong trào thi đua tham gia công tác bầu cử trong hệ thống Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, với 121 công trình giao thông nông thôn, xây dựng nhà đại đoàn kết.... được triển khai thực hiện, tổng trị giá trên 58,6 tỉ đồng.

Công tác giám sát, phản biện xã hội được chú trọng. Cụ thể, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức giám sát được 582 cuộc, trong đó cấp tỉnh 62 cuộc, cấp huyện 88 cuộc, cấp xã 432 cuộc. Về phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 3 cuộc phản biện, cấp huyện tổ chức 11 cuộc và cấp xã tổ chức 44 cuộc. Tích cực phối hợp với chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả những yêu cầu, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, những bức xúc của Nhân dân, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động, hệ thống tổ chức của Mặt trận các cấp trong tỉnh được củng cố, kiện toàn; mặt trận đoàn kết, tập hợp Nhân dân được mở rộng.

hinh dai dien.png
Lãnh đạo tỉnh tặng cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc, xuất sắc toàn diện 
trong công tác Mặt trận năm 2021

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xem xét, hiệp thương thống nhất cho 6 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 gồm: đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; đồng chí Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc, Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Đảo, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Kim Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Mỹ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và nhiệt liệt hoan nghênh những kết quả đã đạt được và những đóng góp thiết thực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh vào thành tựu chung của tỉnh; đồng chí ghi nhận, tri ân sự đồng hành, sẻ chia, hỗ trợ và những đóng góp quý báu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, trong công tác phòng, chống thiên tai và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm vừa qua.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Mặt trận các cấp tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trước mắt, vận động chăm lo tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, không để ai vì khó khăn mà không có tết. Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần thực hiện tốt một số nội dung sau:
 
Một là, tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức triển khai, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sâu, rộng trong các tầng lớp nhân dân; chú trọng trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành…
 
Hai là, tiếp tục vận động nguồn hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường nâng cao nhận thức của Nhân dân, ngăn chặn không cho dịch bùng phát lan rộng.

Ba là, quan tâm công tác vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; đẩy mạnh công tác hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. 

Bốn là, tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương; cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh phúc lợi xã hội. 

Năm là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nồng cốt, vận động, tổng hợp đoàn kết Nhân dân, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh; khắc phục tình trạng hành chính hoá. 

Sáu là, phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân trong tỉnh, luôn gần gũi, gắn bó với Nhân dân, vì quyền lợi hợp pháp và chính đáng của Nhân dân, cùng với Đảng bộ, chính quyền, các ngành, các cấp chăm lo đời sống cho Nhân dân; chú trong nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hôi, tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; tham gia công tác tiếp dân, giám sát, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân.
 
Bảy là, tăng cường vận động Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu chia rẽ phá hoại của các thế lực thù địch; động viên Nhân dân tham gia phong trào xây dựng nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tiếp tục củng bố bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo hướng tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện các kế hoạch, chuyên đề tại Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2019-2024…

DD.png
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành (thứ tư từ trái qua), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc, xuất sắc toàn diện trong công tác Mặt trận năm 2021.Hà PhươngCác ý kiến của bạn đọc