VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH ỦY
Hậu Giang: Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống

[ Cập nhật vào ngày (31/03/2020) ] - [ Số lần xem: 663 ]

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hơn 15 năm qua, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong các lĩnh vực đời sống, sản xuất, từ đó có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Chỉ thị số 50-CT/TW đã nêu: “Đối với nước ta, một nước nhiệt đới đi lên từ nông nghiệp, công nghệ sinh học có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; là một yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm an ninh lương thực, chuyển đổi cơ cấu và phát triển bền vững kinh tế nông nghiệp, nông thôn; cung cấp những sản phẩm cơ bản và thiết yếu cho chăm sóc sức khỏe cộng đồng; bảo vệ môi trường sống và phục vụ phát triển công nghiệp sinh học”. Với ý nghĩa đó, tỉnh Hậu Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu phục vụ cho nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Sức lan tỏa phong trào ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân dân ngày càng rộng rãi, tạo bước đột phá trong sản xuất, đã xuất hiện nhiều mô hình ứng dụng công nghệ sinh học được các doanh nghiệp, người dân mạnh dạn thực hiện, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần từng bước xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân. Mặt khác, thị trường các sản phẩm công nghệ sinh học bước đầu đã được hình thành. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, người dân có điều kiện tiếp xúc, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Nuôi cấy mô hoa lan tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN (Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang).jpg
Nuôi cấy mô hoa lan tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN (Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang)

Là tỉnh có diện tích đất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn và sản xuất nông nghiệp chiếm ưu thế nên công nghệ sinh học dựa trên những kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ của Viện, Trường và chuyển giao ứng dụng vào lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng được các vùng nông sản sạch, chuyên canh. Với mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị gia tăng cho vùng đồng bằng Sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Hậu Giang, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang. Tại đây đã triển khai nhiều dự án nghiên cứu khoa học, thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa đạt năng suất, chất lượng và cạnh tranh cao; tổ chức nhiều hội thảo, tạo mối quan hệ giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Mô hình trồng dưa lưới kiểu Nhật trong nhà kính tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.jpg
Mô hình trồng dưa lưới kiểu Nhật trong nhà kính tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang

Đối với sản xuất lúa gạo, Hậu Giang áp dụng các công nghệ ứng dụng viễn thám trong quản lý sản xuất và sâu bệnh đã xây dựng nhiều mô hình ứng dụng cơ giới hóa vào trong sản xuất lúa; sử dụng phân bón thông minh để sản xuất lúa gạo theo phương pháp hữu cơ, theo chuỗi giá trị, tổ chức theo hợp tác xã. Cụ thể, tỉnh đã phối hợp với Tập đoàn Rynan Holdings JSC triển khai xây dụng nhiều mô hình canh tác tiên tiến, thông qua các chương trình dự án được thực hiện tại địa phương. Trong đó, nổi bật là mô hình canh tác lúa thông minh, thực hiện gieo mạ bằng khay, chăm sóc, thu hoạch bằng máy móc; sử dụng phân bón thông minh vùi một lần cho cả vụ thay việc bón phân nhiều đợt theo canh tác truyền thống, đã mang lại nhiều kết quả tốt về mặt kinh tế - xã hội, tạo ra sản phẩm chất lượng an toàn và bảo vệ môi trường, giúp người dân tiếp cận với các quy trình sản xuất mới mang tính bền vững, tạo tiền đề để thúc đẩy việc phát triển nông nghiệp trên tất cả các lĩnh vực theo hướng hiện đại đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. 

Điểm trình diễn mô hình chế phẩm Tricoderma phân hủy rơm rạ và tạo nguồn phân hũu cơ trên lúa.jpg
Điểm trình diễn mô hình chế phẩm Tricoderma phân hủy rơm rạ và tạo nguồn phân hữu cơ trên lúa

Đối với sản xuất rau màu, cây ăn trái, một số khu vực sản xuất mặt hàng nông sản đã có thương hiệu trên thị trường, như: Khóm Cầu Đúc, bưởi Châu Thành, cam sành Ngã Bảy, quýt đường Long Trị, cam xoàn Phụng Hiệp, chanh không hạt, xoài cát,... đã có điều kiện ứng dụng công nghệ để tự động hóa, cơ giới hóa đồng bộ từ khâu sản xuất đến thu hoạch, bảo quản. Ngành nông nghiệp đã tích cực hướng dẫn người dân sử dụng phân bón và tưới nước kết hợp, tiết kiệm, nhỏ giọt; sử dụng chế phẩm giúp sản xuất trái vụ; sử dụng bao trái nhằm hạn chế thuốc bảo vệ thực vật; trồng rau thủy canh; trồng rau và cây ăn quả trong nhà lưới với quy mô công nghệ cao, áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt theo công nghệ của Israel... đây là những hướng đi mới mà nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đã áp dụng.

Với nuôi trồng thủy sản, địa phương cũng đã chủ động ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học để bảo tồn, nhân giống các loại đặc sản của vùng như: Cá rô đầu vuông, cá thát lát, cá dầy, lươn, các loại cá da trơn. Đặc biệt, với cá thát lát và cá da trơn được kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào cho đến đầu ra; các cơ sở chế biến sản phẩm cá thát lát đa dạng hóa sản phẩm. Trên địa bàn tỉnh hiện nay phần lớn các cơ sở chế biến các mặt hàng này đều được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và có cơ sở đã được chứng nhận HACCP.

trình diễn vận hành máy bay không người lái phun thuốc, phân bón trên đồng ruộng tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.jpg
Trình diễn vận hành máy bay không người lái phun thuốc, phân bón trên đồng ruộng tại huyện Vị Thủy,
 tỉnh Hậu Giang - Ảnh TTXVN

Ngoài ra, tỉnh còn tập trung ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực y học, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã phần nào giải quyết nhiều vấn đề cấp thiết cho người dân. Đạt mục tiêu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hướng đến là chuyển đổi từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, phấn đấu đưa Hậu Giang trở thành một trung tâm nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Nhìn chung, qua hơn 15 năm đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học được triển khai thực hiện từ cấp tỉnh đến cơ sở đã từng bước nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc phát triển, ứng dụng của khoa học công nghệ vào đời sống, sản xuất. Song, qua thực tiễn cũng như đánh giá của các ngành chức năng, việc ứng dụng công nghệ sinh học hiện nay vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thời gian tới cần sự tham gia tích cực, chủ động của các cấp, các ngành, đơn vị, nhất là nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công nghệ sinh học nhằm tiếp tục không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu phát triển các ngành, lĩnh vực, tạo bước đột phá trong việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, tỉnh cần đẩy mạnh việc phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất các sản phẩm chất lượng phục vụ đời sống người dân và tăng cường phục hồi môi trường sinh học trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng ngày càng nhiều đối với nước ta cũng như trên thế giới.
Thanh TâmCác ý kiến của bạn đọc