Tin kinh tế
Hậu Giang khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, phục hồi và phát triển nền kinh tế - xã hội

[ Cập nhật vào ngày (12/08/2020) ] - [ Số lần xem: 149 ]

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU ngày 11/8/2020 về thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.


Mục đích, yêu cầu kế hoạch là nhằm rà soát, tháo gỡ các hạn chế, bất cập trong cải cách hành chính, đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để phục hồi tăng trưởng, kích thích sản xuất, tiêu dùng, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội để thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội. 

12.8e.jpg
Lãnh đạo tỉnh đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhằm tháo gỡ vướng mắc,
 khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Để thực hiện mục tiêu đó, Tỉnh đề ra định hướng trước mắt là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đảm bảo thông thoáng, thu hút nhà đầu tư, phù hợp với tình hình mới, có khả năng cạnh tranh với các tỉnh trong và ngoài vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khắc phục, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh; chuẩn bị nguồn lực, xây dựng các chính sách phù hợp, tận dụng cơ hội, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh, khả năng chống chịu và tính tự chủ kinh tế tỉnh. Xác định rõ các cơ hội và thách thức, đề ra các giải pháp tận dụng, chuyển hóa cơ hội và thách thức thành các động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy nhanh quá trình đổi mới, cơ cấu lại kinh tế.

Bên cạnh đó, Tỉnh cũng nêu những nội dung nhiệm vụ, giải pháp cấp bách và dài hạn đó là: Tập trung thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Thực hiện chính sách miễn, giảm một số nghĩa vụ thuế đối với một vài lĩnh vực, đối tượng chịu thiệt hại nặng do dịch Covid-19 trong năm 2020. Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2020 và định hướng đến năm 2021. Tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 1351-CV/TU ngày 10/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Tăng cường cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tập trung tái cơ cấu kinh tế; trong đó, phân bổ nguồn lực phát triển bền vững, hài hòa 03 mục tiêu: Kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường; Ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; Bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với tình hình, nhiệm vụ mới. Thực hiện các chính sách, giải pháp thúc đẩy liên kết các tỉnh, thành trong và ngoài tỉnh, tạo cơ sở, điều kiện để tổ chức sản xuất, kinh doanh mới; hình thành các khu, cụm công nghiệp theo chuỗi giá trị sản xuất và cung ứng liên thông; tạo không gian phát triển mới bền vững.
Đăng KhoaCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết
Lịch làm việc


Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 27
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 27
Quảng cáo
Không có quảng cáo