Tin kinh tế
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng thông qua nhiều Nghị quyết đột phá quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh

[ Cập nhật vào ngày (30/11/2022) ] - [ Số lần xem: 1724 ]

Tiếp tục đổi mới phong cách làm việc theo tinh thần dân chủ rộng rãi, ngày 28/11, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng đã đi sâu phân tích, đánh giá và thống nhất cao về quan điểm, mục tiêu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của các Nghị quyết; trong đó Nghị quyết về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2030 và các năm tiếp theo.


Theo đó, tỉnh sẽ tập trung thu hút đầu tư với các ngành, lĩnh vực ưu tiên có cơ chế chọn lọc các dự án theo tiêu chí 2 ít, 3 cao đó là: sử dụng ít đất, ít lao động, hiệu quả kinh tế cao, đóng góp ngân sách cao và hàm lượng công nghệ cao; các tiêu chí thu hút đầu tư ngày càng được cụ thể hóa bằng văn bản quy định các ngành nghề dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao hiện đại, thân thiện với môi trường, đóng góp lớn cho ngân sách như: điện tử viễn thông, cơ điện tử, hóa dược, thiết bị y tế, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; phát triển các ngành nghề mới trên nền tảng công nghiệp 4.0, tập trung mời gọi các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch, phát triển đô thị sinh thái, đô thị thông minh hiện đại kết hợp với nghỉ dưỡng cao cấp, giáo dục chất lượng cao; các ngành thương mại dịch vụ có lợi thế và giá trị gia tăng cao như: dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo, du lịch chất lượng cao, dịch vụ tài chính quốc tế, logistics và các dịch vụ hiện đại khác… đại biểu thống nhất cao về sự cần thiết, quan điểm, mục tiêu và giải pháp thực hiện theo dự thảo nghị quyết này; tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị cần phải có giải pháp chăm lo đời sống người dân sau khi bị thu hồi đất và bổ sung tiêu chí chăm lo đời sống công nhân, bắt buộc nhà đầu tư cam kết xây dựng các thiết chế văn hóa công đoàn để ưu tiên đầu tư; đồng thời, để tăng thu nhập theo mức bình quân 150 triệu đồng/người vào năm 2030 thì Tỉnh cần quan tâm tiêu chí ít lao động, việc thu hồi đất, vấn đề tái định cư và vấn đề giải quyết việc làm để có thu nhập ổn định… 

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.png
Đại biểu đóng góp ý kiến dự thảo các Nghị quyết tại tổ thảo luận

Theo Kết luận số 40-KL/TW ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Bộ chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2021 - 2026 tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, theo Đề án đổi mới tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ, Hậu Giang dự kiến từ nay đến năm 2025 giảm thêm 5% cán bộ công chức và 5% viên chức, số giảm này ngoài định mức trung ương đã quy định, tỉnh sẽ tuyển dụng cán bộ trẻ có trình độ năng lực thay thế, trong đó giai đoạn 2022-2023 tinh giản và tuyển dụng thay thế tối thiểu 2% đối với cán bộ công chức và đối với 2% đối với viên chức, giai đoạn 2024 - 2025 tinh giản và tuyển dụng thay thế tối thiểu 3% đối với cán bộ công chức và tối thiểu 3% đối với viên chức. Đóng góp cho dự thảo đề án này, đại biểu cho rằng chưa bao giờ tỉnh có được bảng thống kê tổng hợp đầy đủ về thực trạng đội ngũ cán bộ trên tất cả các lĩnh vực như hiện nay, chất lượng nguồn cán bộ đầu vào nhìn chung chưa cao, tại hầu hết các cơ quan đơn vị còn tình trạng vừa thiếu, vừa thừa cán bộ, tuổi đời bình quân cán bộ khá cao và đang trong tình trạng già hóa do thiếu chỉ tiêu tuyển mới cán bộ đầu vào, tỷ lệ cán bộ trẻ từ 30 tuổi trở xuống rất thấp, việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế đạt số lượng nhưng chủ yếu do giảm cơ học… Đại biểu cho rằng, việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế là công việc cần thiết nhưng phức tạp, nhạy cảm liên quan trực tiếp đến tâm tư, tình cảm của đội ngũ cán bộ, vì vậy cần có bước đi và giải pháp phù hợp, mục tiêu của tinh giản biên chế là xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có chất lượng cao, tận tình phục vụ người dân, việc tin giản biên chế đúng đối tượng và đảm bảo công bằng, khách quan trong quá trình tinh giản là yêu cầu đặt ra đối với các cấp, các ngành và các người đứng đầu các đơn vị, đề án này khi được ban hành là cơ sở để tỉnh tinh giản những cán bộ, công chức, viên chức không đủ trình độ năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện tuyển dụng nguồn nhân lực trẻ và bộ máy công quyền, khắc phục hạn chế vừa thừa vừa thiếu trong nguồn nhân lực của tỉnh.

Ngoài ra, qua thảo luận, đại biểu chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị mới 3, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành; thống nhất với Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằngdân chủ, văn minh, với hơn 30 lượt ý kiến thảo luận đề xuất cho thấy đại biểu nghiên cứu kỹ, nắm chắc tinh thần nội dung nghị quyết, đề án để đóng góp, qua đây phát huy tinh thần dân chủ, tập hợp trí tuệ tập thể để khi nghị quyết, đề án ban hành sẽ mang hơi thở cuộc sống, bám sát thực tiễn, phục vụ đắc lực cho sự phát triển của tỉnh. Cũng tại Hội nghị, đại biểu được quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu, cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và Triển khai Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 11/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW. Trước đó Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y Đại tá Phạm Văn Thân Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành cho rằng việc ban hành Nghị quyết về triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay và việc triển khai thực hiện dự án Khu đô thị Mái Dầm, huyện Châu Thành là cần thiết và phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh: phát triển Châu Thành trở thành trung tâm công nghiệp - đô thị của tỉnh. Đặc biệt, Đề án đổi mới tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ, với mục tiêu tạo sự chuyển biến vượt bậc trong việc nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời thực hiện tinh giản biên chế có chỉ tiêu cứng để tuyển dụng thay thế bằng cán bộ trẻ, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang yêu cầu để thực hiện tốt hơn nữa tinh thần Nghị quyết số 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính quyền các cấp cần tập trung thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người dân, nhất là chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; Nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc…An NhiênCác ý kiến của bạn đọc