Quốc phòng an ninh
Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

[ Cập nhật vào ngày (24/04/2019) ] - [ Số lần xem: 776 ]

Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”(Cuộc vận động). Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động; Đ/c Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các Cục trực thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố dự hội nghị.


24.4.19 CA.png
Quang cảnh điểm cầu tại Công an tỉnh Hậu Giang


Để thực hiện hiệu quả cuộc vận động, Bộ Công an đã tổ chức triển khai quán triệt thực hiện các Nghị quyết của Đảng và của Bộ Công an, trọng tâm là các Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 (khóa XII), nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bộ Công an đã tổ chức 20 buổi báo cáo thời sự thông báo về tình hình ANTT, học tập 3 chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng phong cách, tác phong người đứng đầu, nhận diện, phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân,…

Công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng các kế hoạch, tổ chức lễ phát động, ký giao ước thi đua thực hiện, xây dựng các mô hình, phần việc phù hợp với thực tiễn công tác của đơn vị, địa phương, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an triển khai thực hiện cuộc vận động đạt hiệu quả. Triển khai nhiều nội dung, phương pháp thực hiện như: sinh hoạt chính trị, phát động thi đua, hội thảo, nói chuyện chuyên đề về văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ, xây dựng khẩu hiệu hành động, xây dựng mô hình, phần việc xác hợp, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức phục vụ Nhân dân, tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, “tự soi”, “tự sửa”, “tự nhận diện”, cam kết khắc phục, phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tổ chức gần 4.900 cuộc hội thảo, tọa đàm tại các phòng, ban, Công an cấp huyện và Công an xã xây dựng tiêu chí về “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. Triển khai trên 500 mô hình, phần việc, … Lực lượng Công an tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ Nhân dân hàng ngàn ngày công trong xây dựng nông thôn mới, khắc phục thiên tai, tổ chức quyên góp hàng ngàn tỷ đồng để phục vụ các hoạt động từ thiện xã hội, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó,… qua đó, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND gần gũi với Nhân dân, để lại hình ảnh đẹp trong lòng Nhân dân.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Cấp ủy tổ chức, cơ sở Đảng và của đảng viên được nâng cao, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đạt kết quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kịp thời xử lý nghiêm sai phạm, biểu dương gương người tốt, việc tốt, gương dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm giữ gìn an ninh, trật tự được Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Riêng Công an tỉnh Hậu Giang được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Cục Công tác Đảng, công tác Chính trị và sự phối hợp, ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh nên việc thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ"; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04 của Bộ Công an trong lực lượng Công an tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Vai trò, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, chủ chốt Công an các đơn vị, địa phương được nâng lên rõ rệt, đã tích cực làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm điều lệnh CAND; luôn nêu cao ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng và Ngành giao cho. Qua 02 năm thực hiện Cuộc vận động đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương và điều lệnh CAND trong toàn lực lượng; tinh thần trách nhiệm của CBCS được nâng lên, xuất hiện nhiều hình ảnh đẹp trong thi hành công vụ như: tận tụy trong công việc, giúp đỡ Nhân dân, điều tra khám phá nhanh các vụ án mà dư luận xã hội quan tâm...; CBCS thực hiện đúng quy trình, quy chế công tác, giữ đúng tư thế, lễ tiết tác phong khi tiếp xúc, giải quyết công việc cho tổ chức và công dân, … được các ban ngành, đoàn thể và Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương và chúc mừng những kết quả mà lực lượng Công an đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp thực hiện tốt cuộc vận động, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Công an các đơn vị, địa phương chú trọng xây dựng các mô hình, phần việc, khẩu hiệu hành động dễ nhớ, dễ làm, phù hợp với từng lực lượng, đơn vị; xây dựng những bộ chỉ số để đánh giá và lượng hóa được kết quả thực hiện, gắn với phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” và cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực hàng ngày,…
Mai PhúcCác ý kiến của bạn đọc