Quốc phòng an ninh
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

[ Cập nhật vào ngày (22/09/2020) ] - [ Số lần xem: 109 ]

Ngày 22/9/2020, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 khóa 4 năm 2020. Dự Lễ Khai giảng có đồng chí Đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Bí thư, Phó Giám đốc Công an tỉnh.


22.9.2020 a.png
Quang cảnh Lễ Khai giảng

Theo Kế hoạch, trong thời gian 04 ngày từ 22/9 đến 25/9/2020, 120 học viên sẽ được truyền đạt những nội dung cơ bản về quốc phòng, an ninh nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức một cách có hệ thống, nắm chắc hơn quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước; nắm vững nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước về quốc phòng, an ninh; âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng tạo của đường lối quân sự, quốc phòng và an ninh của nước ta. Qua đó, nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội; góp phần giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác giáo dục quốc phòng, an ninh. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên là một chủ trương và yêu cầu cấp thiết đặt ra cho toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt là đối với lực lượng Công an nhân dân. Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức học tập, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của khóa học; cập nhật những thông tin bổ ích, gắn lý luận với thực tiễn để đạt hiệu quả cao trong quá trình học tập.
Văn KhóiCác ý kiến của bạn đọc
 

 


Ảnh liên kết
Lịch làm việc


Bản đồ hành chính

Lượt truy cập
Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 43
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 43
Quảng cáo
Không có quảng cáo