Chủ trương, chính sách của tỉnh

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết nhiệm kỳ qua đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.


Nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới (viết tắt là Chỉ thị 43), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị này.


Vừa qua, Tỉnh ủy Hậu Giang có ban hành Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 02/8/2018, về tăng cường công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng các chỉ số cạnh tranh của tỉnh. 

  • Tin tiếp theo
    • Không tồn tại tin tiếp theo

     Trang:   1

 


Quảng cáo
Không có quảng cáo